5b52ec52ddf730841117c3a0894b7fb4.jpg

Mokslų skyrių veiklos planai

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius (HSMS) vertina humanitarinių ir socialinių mokslų būklę bei perspektyvas; skleidžia lituanistikos, tautiškumo ir valstybės dermės idėjas; puoselėja humanistinės kultūros tradicijas ir paveldą; ugdo teisės, teisingumo ir pilietiškumo vertybes; formuoja šalies ekonominės ir socialinės pažangos prioritetus. Atlieka humanitarinės kultūros plėtros darbų, užduočių ir projektų ekspertizes, analizuoja jos būklę, vertybių sklaidą kitose kultūrose. Skyriuje yra 39 nariai: 19 tikrųjų, 9 emeritai, 1 narys ekspertas, 10 užsienio narių; pirmininkas prof. Aleksandras Vasiliauskas.

2016 m. Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus veiklos planas


Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius (MFChMS) kartu su šalies ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis dalyvauja sprendžiant aktualias tikimybių teorijos, diferencialinių lygčių, puslaidininkių ir lazerių fizikos, teorines fizikos ir astronomijos, elektrochemijos ir cheminės technologijos problemas, palaiko ryšius su verslo partneriais ir kitų sričių mokslininkais, aktyviai prisideda prie mokslo, studijų ir verslo integracijos. Dalyvauja formuojant tiksliųjų mokslo krypčių tematiką, teikia siūlymus sprendžiant šalies ūkio problemas. Skyriuje yra 47 nariai: 24 tikrieji, 7 emeritai, 16 užsienio; pirmininkas prof. Feliksas Ivanauskas.

2016 m. Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus veiklos planas


Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus (BMGMS) nariai, atstovaudami pagrindinėms biologijos, biomedicinos, biotechnologijos ir geomokslų šakoms, vykdo ekspertinį darbą, telkia mokslininkus glaudesniam bendradarbiavimui, rengia šių mokslo sričių jaunųjų mokslininkų konferencijas, skleidžia žinias šalies mokyklų pedagogams mokslinėse konferencijose, bendradarbiaudami su mokslo ir studijų, valstybės institucijomis organizuoja respublikinius ir tarptautinius mokslo renginius. Skyriuje yra 53 nariai: 24 tikrieji, 11 emeritų, 18 užsienio; pirmininkas prof. Vytautas Basys.

2016 m. Biologijos, medicinos ir geomokslų mokslų skyriaus veiklos planas


Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius (ŽŪMMS) sprendžia aktualius agronomijos, miškotyros, zootechnikos, veterinarinės medicinos, aplinkos inžinerijos, maisto saugos ir kokybės, agrarinės ekonomikos ir sociologijos mokslų klausimus; rūpinasi agrarinių mokslų tyrimų plėtra, gautų rezultatų sklaida ir bendradarbiavimu su mokslo ir valstybinėmis institucijomis sprendžiant šalies ūkio problemas. Skyriuje yra 25 nariai: 9 tikrieji, 8 emeritai, 8 užsienio; pirmininkas prof. Zenonas Dabkevičius.

2016 m. Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus veiklos planas


Technikos mokslų skyriaus (TMS) nariai, atstovaudami technikos mokslo kryptims, vykdo, analizuoja ir vertina elektronikos, energetikos, informatikos, mechanikos, medžiagų inžinerijos, statybos inžinerijos mokslo šakų tyrimų tematiką bei rezultatus, atlieka ekspertinį darbą vertinant mokslinius tyrimus, projektus, studijas, inovacijas, konkursinius mokslo darbus, paraiškas pagal LR Vyriausybės, ministerijų, Lietuvos mokslo tarybos ir kitų institucijų pavedimus ir užsakymus, teikia konsultacijas ir siūlymus, dalyvauja rengiant aukštųjų technologijų plėtros programas, projektus, plėtojant mokslo, studijų ir verslo institucijų bendradarbiavimą, skatinant jaunųjų mokslininkų mokslinę veiklą bei sprendžiant aktualias mokslo ir pramonės problemas.

2016 m. Technikos mokslų skyriaus veiklos planas


Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin