5b52ec52ddf730841117c3a0894b7fb4.jpg

Mokslininkų rūmai

Skyrius „Mokslininkų rūmai“ yra Lietuvos mokslų akademijos padalinys, organizuojantis mokslo, meno ir kultūros renginius plačiajai visuomenei. Pagrindinis Mokslininkų rūmų tikslas – kelti visuomenės mokslinį, intelektinį, kultūrinį lygį, telkti įvairių sričių mokslininkus, kultūros ir meno žmones tarpusavio bendradarbiavimui, bendrų projektų rengimui ir jų pristatymui visuomenei. Mokslininkų rūmai siekia ugdyti žinių visuomenę, vystyti kritinį visuomenės mąstymą, skatinti pilietinį patriotizmą, dalyvaudami Lietuvos visuomenės intelektiniame ugdyme, telkti  mokslo ir meno bendruomenę  mokslo ir kultūros populiarinimo veiklai.
 Drauge su LMA mokslo skyriais organizuoja žymiausių respublikos mokslininkų, jų ryškiausių darbų pristatymus, mokslines konferencijas. Bendradarbiaudami su visuomeninėmis organizacijomis rengia diskusijas aktualiomis visuomenei temomis: paminklosaugos, paveldo, architektūros, istorijos,  sveikatos , emigracijos ir kitomis temomis.
Rengiamos naujų knygų , leidinių sutiktuvės ir aptarimai, mokslininkų jubiliejiniai vakarai, Anapilin išėjusių visuomenės veikėjų atminimo vakarai – „Įžymiuosius mokslininkus prisimenant“. Pradėtas renginių ciklas „Įžymių žmonių portretai“, pristatantis visuomenei mokslo , meno ir kultūros ryškiausias asmenybes tokius, kaip Justinas Marcinkevičius, tėvas Stanislovas, širdies chirurgai Vytautas Sirvydis ir  Giedrius Uždavinys, poetas ir visuomenės veikėjas Vaidotas Daunys ir kt. Minimos Valstybės šventės, rengiami Kalėdiniai ir Naujamečiai koncertai, rengiamos kultūros programos, pristatomi jaunieji talentai. Pradėtas renginių ciklas – „Jauni ir talentingi“, pristatantis užsienyje studijuojančius jaunus talentingus menininkus, garsinančius Lietuvą pasaulyje. Surengta popietė apie emigraciją su žmonėmis gyvenusiais ir dirbusiais užsienyje ir sugrįžusiais į Tėvynę „Lietuva ir sugrįžimai“. Periodiškai vyksta įvairių mokslo institutų veiklą atspindintys renginiai, pristatomi naujausi tiksliųjų bei humanitarinių mokslų sričių laimėjimai.
Daug dėmesio Mokslininkų rūmai skiria jaunosios kartos profesiniam ugdymui. Skyrius telkia įvairių sričių mokslininkus dalyvauti „Mokslo žinių dienose“ mokyklose ir gimnazijose. LMA mokslininkai skaito paskaitas mokyklose ir gimnazijose, moksleiviai lankosi mokslo institucijų laboratorijose, jie skatinami pasirinkti tyrėjo profesiją, įgyti daugiau žinių tiksliųjų, lietuvių kalbos mokslų srityse , ugdomas moksleivių patriotizmas, kviečiant pranešėjus kalbėti apie Vasario 16- ąją , Sausio 13- ąją , Kovo 11-ąją. Dalyvaujama „Karjeros savaitės“ renginiuose mokyklose, organizuojami rašytojų jubiliejinių metų paminėjimai ir kt.
Skyrius „Mokslininkų rūmai“ – tai grandis, jungianti mokslo bei kultūros žmones su plačiąja visuomene, ieškanti naujų kelių, aktualizuojant mokslo ir mokslininko vaidmenį šiandieniniame gyvenime.

2017 metai  
Sausio mėn. renginių planas
Vasario mėn renginių planas
Kovo mėn. renginių planas

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin