5b52ec52ddf730841117c3a0894b7fb4.jpg

PMF Lietuvos nacionalinės stipendijos

Patvirtinta LMA prezidiumo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 44

PASAULIO MOKSLININKŲ FEDERACIJOS LIETUVOS NACIONALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA

1. Ši tvarka nustato Pasaulio mokslininkų federacijos (toliau – PMF) Lietuvos nacionalinių stipendijų (toliau – stipendijų) paskirtį, dydį ir bendruosius skyrimo principus.
2. PMF įkūrė stipendijų programą, suteikiančią galimybę jauniesiems mokslininkams jų gyvenamojoje šalyje vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą vadovaujant geriausiems tos šalies mokslininkams.
3. Lietuvos mokslų akademija (toliau – Akademija) administruoja PMF Lietuvos stipendijų programą.
4. PMF informuoja Akademiją apie galimybę siūlyti Lietuvos jaunųjų mokslininkų kandidatūras PMF stipendijai gauti. Akademija paskelbia šią informaciją visoms Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms.
5. Stipendijos gali būti skiriamos mokslo ir studijų institucijų mokslų daktarams arba doktorantams, kurie vykdo mokslinį darbą vadovaujami darbo vadovo – iškilaus šalies mokslininko.
6. Stipendiato mokslinė veikla privalo būti susijusi su viena iš PMF išskirtų 15-ka Planetos kritinių sričių ir situacijų (žr. teksto pabaigoje).
7. Stipendijos dydis yra 150 Šveicarijos frankų per mėnesį. Išmokant stipendiją Šveicarijos frankai yra konvertuojami į eurus pagal tos dienos Lietuvos banko nustatytą kursą.
8. Ilgiausias stipendijos gavimo laikotarpis – vieneri metai.
9. Kandidatas turi pateikti šių dokumentų originalus ir elektronines versijas:
9.1. Užpildytą oficialią PMF prašymo stipendijai gauti formą; Atsisiųsti 
9.2. Trumpą iškilaus mokslininko – darbo vadovo gyvenimo aprašymą (CV) nurodant tikslų jo darbo adresą;
9.3. Trumpą numatomų mokslinių tyrimų apimties ir metodologijos anotaciją, pasirašytą darbo vadovo ir kandidato (būtina nurodyti darbo pavadinimą ir vieną iš 15-kos PMF išskirtų Planetos kritinių sričių ir situacijų);
9.4. Dviejų iškilių mokslininkų rekomendacijas, kurios rašomos PMF prezidento prof. Antonino Zichichi vardu;
9.5. Kandidato gyvenimo aprašymą (CV).
9.6. Visi nurodyti dokumentai pateikiami anglų kalba ir pristatomi Akademijai.
10. Akademija įvertina pateiktų dokumentų tinkamumą, organizuoja kandidatų atranką ir persiunčia atrinktų kandidatų dokumentus PMF vadovybei Šveicarijoje.
11. PMF apsvarsto Akademijos atsiųstus dokumentus ir praneša Akademijai sprendimą dėl PMF nacionalinės stipendijos skyrimo.
12. Jeigu stipendijos prašymui yra pritarta, PMF stipendijos pinigus perveda Akademijai. Pastaroji išmoka numatytą stipendijos sumą kas du mėnesiai. Stipendiatas (kartu su darbo vadovu) pateikia šešių mėnesių tarpinę ataskaitą ir baigiamąją ataskaitą stipendijos mokėjimo pabaigoje.
13. Stipendiatas visose su šia stipendijos gavimo moksline veikla susijusiose publikacijose turi nurodyti PMF paramą.

15-ka Planetos kritinių sričių ir situacijų, kurias išskyrė Pasaulio mokslininkų federacija:
Vanduo, Dirva, Maistas, Energija, Tarša, Plėtros ribos, Klimato pokyčiai, Globali planetos stebėsena, Kovinių rakettį paplitimas ir gynyba, Mokslas ir technologijos besivystančioms šalims, Organų transplantacija, Medicina ir biotechnologijos, Kultūrinė tarša, Apsisaugojimas nuo kosminių objektų, Karinių išteklių konversija.


KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 2017 METŲ PASAULIO MOKSLININKŲ FEDERACIJOS (PMF) LIETUVOS NACIONALINĖMS STIPENDIJOMS GAUTI. 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin