5b52ec52ddf730841117c3a0894b7fb4.jpg

LMA jaunųjų mokslininkų stipendijos

Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijomis siekiama skatinti jaunųjų mokslininkų mokslinę kūrybinę veiklą, remti talentingiausiųjų tiriamuosius darbus ir skatinti jaunųjų mokslininkų kūrybinę konkurenciją.

Stipendijos skiriamos mokslininkams, mokslo laipsnį įgijusiems ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos), jų vykdomiems aktualiems moksliniams tyrimams remti. Stipendija yra 6 bazinių socialinių išmokų dydžio, mokama kartą per mėnesį vienerius metus.

LMA jaunųjų mokslininkų stipendijos skiriamos konkurso tvarka. Lietuvos mokslų akademija kasmet viešai skelbia konkursą jaunųjų mokslininkų stipendijai gauti.  Informacija apie konkursą ir skiriamų stipendijų skaičių, paraiškų bei kitų dokumentų pateikimo tvarką, konkurso kriterijus, vykdymo terminus skelbiama LMA internetinėje svetainėje, spaudoje, siunčiama mokslo ir studijų institucijoms bei  organizacijoms. Konkursas vyksta balandžio – birželio mėnesį.

Kandidatas stipendijai gauti turi būti Lietuvos Respublikos pilietis ir turėti mokslo daktaro laipsnį. Paraiškas dėl kandidatų stipendijai gauti teikia mokslo ir studijų institucijos bei organizacijos. Savo kandidatūras gali iškelti ir patys mokslininkai.

Pateiktas paraiškas vertina Lietuvos mokslų akademijos sudarytos atskirų mokslo sričių ekspertų komisijos.

Stipendijas, remdamasis mokslų skyrių ekspertų komisijų siūlymais, skiria LMA prezidiumas. Kiekvienais metais skiriama 15 stipendijų humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo srityse.
Asmuo, kuriam jau buvo skirta stipendija, pakartotinai pretenduoti gauti stipendiją gali tik po 2 metų.
Remiantis Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2016 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 21 skelbiame kvietimą teikti paraiškas 2016 m. LMA jaunųjų mokslininkų stipendijoms gauti.

2016–2017 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijai gauti pateikta 110 paraiškų: humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 43 paraiškos, fizinių – 17, biomedicinos – 20, technologijos – 22, žemės ūkio – 8.


2016 m. birželio 14 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas  nutarė skirti 2016–2017 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijas jauniesiems mokslininkams. Skaitykite


Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin