5b52ec52ddf730841117c3a0894b7fb4.jpg

INFOBALT vardinės stipendijos

INFOBALT vardinės stipendijos - tai bendras Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus, Technikos mokslų skyriaus ir asociacijos INFOBALT projektas.
Nuo 2010 m. Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus iniciatyva kartu su Technikos mokslų skyriumi organizuojama jaunųjų mokslininkų konferencija „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“. Jos tikslas - skatinti jaunųjų mokslininkų iniciatyvą ir aktyvumą mokslo srityje, keistis informacija apie vykdomus tyrimus ir rinkos poreikius, spartinti mokslinių rezultatų praktinį naudojimą.
Projekte dalyvauja asociacija INFOBALT, įsteigusi dvi vardines INFOBALT stipendijas geriausiais pripažintų mokslinių tiriamųjų darbų autoriams - jauniesiems mokslininkams.

INFOBALT VARDINĖS STIPENDIJOS KONKURSO NUOSTATAI
1. Bendroji dalis
Asociacija „INFOBALT“ (toliau – INFOBALT) įsteigia vardines INFOBALT stipendijas geriausiais pripažintų mokslinių tiriamųjų darbų autoriams - jauniesiems mokslininkams. Stipendija įsteigiama siekiant remti jaunųjų mokslininkų - tyrėjų vykdomus aktualius mokslinius tyrimus informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srityje bei intensyvų IRT taikymą atliekant tyrimus kitose dalykinėse srityse, skatinti artimesnį bendradarbiavimą tarp Lietuvos mokslo ir verslo bendruomenių per kontaktus ir apsikeitimą informacija apie vykdomus tyrimus ir rinkos poreikius.  
2. Stipendijų skyrimas
Stipendija gali būti skiriama jauniesiems mokslininkams (ne vyresniems kaip 35 m.), pateikusiems savo darbus konkursui 2 kategorijose: „Geriausias IRT srities mokslinis tiriamasis darbas“ ir „Geriausias tarpdalykinis mokslinis tiriamasis darbas su IRT taikymu“. Stipendijos dydis abiejose kategorijose yra po 10.000,00 (dešimt tūkst.) Lt.
Vienas darbas gali būti pateiktas tik vienoje kategorijoje. Kandidatams nerekomenduojama teikti INFOBALT konkursui anksčiau jau teiktų, arba užbaigtų daugiau nei prieš 3 metus mokslo tiriamųjų darbų.
Stipendijos konkurse negali dalyvauti INFOBALT administracijos darbuotojai, INFOBALT valdybos nariai, konkurso Komisijos nariai ir jų šeimų nariai.
Konkursui pateiktus darbus vertina ir balsų dauguma laimėtojus išrenka konkurso INFOBALT stipendijai gauti Komisija (toliau – Komisija). Siekiantys kandidatuoti konkurse jaunieji mokslininkai savo mokslo tiriamąjį darbą pateikia Lietuvos mokslų akademijos organizuojamai Fizinių ir technologinių mokslų Jaunųjų mokslininkų konferencijai (JMK).
JMK org.komiteto vertinimo komisija iš pateiktų darbų atrenka ne mažiau kaip po 3 dalyvius abiejose kategorijose, kurie kviečiami INFOBALT Komisijai plačiau pristatyti savo tiriamuosius darbus, taip pat persiunčia Komisijai elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. mokslo tiriamąjį darbą PDF formatu ir motyvacinį laišką, kuriame būtų nurodyta, kuriai kategorijai teikiamas darbas, kaip tyrėjo veikla ir pateikiamas darbas susijęs su IRT, kokią naudą sukuria darbo rezultatai, kokios numatomos mokslo tiriamojo darbo taikymo praktikoje galimybės ar įgyvendinti konkretūs taikymai, kokius tyrimus tyrėjas yra atlikęs anksčiau ir ką planuoja vystyti artimiausiais metais, kokiomis kryptimis, kokie numatomi jų praktiniai taikymai (ūkio šaka, tikslinė rinka). Jei darbą rengė tyrėjų grupė, reikia pridėti grupės narių parašais patvirtintą įgaliojimą vienam iš grupės narių atstovauti grupę konkurse, nurodant visus grupės stipendiatus. Po darbų pristatymo, bet ne vėliau kaip kovo 15d., Komisija balsavimu priima sprendimą dėl stipendijų skyrimo. Komisija turi galimybę savo nuožiūra visai neskirti stipendijos arba skirti paskatinamąją stipendiją.
Visa informacija apie konkursą ir Komisijos sprendimai skelbiami INFOBALT tinklapyje http://www.infobalt.lt/.  Paskirtos stipendijos yra išmokamos lygiomis dalimis 2 mokėjimais:
- iki einamųjų metų kovo 31d. ir iki rugsėjo 31d. Jei LR įstatymais būtų įteisintas ne pelno siekiančių stipendijų apmokestinimas,
- nustatytus mokesčius sumoka atitinkama šalis LR įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka.
Patvirtinta: INFOBALT valdybos 2011-02-02 sprendimu. Asociacijos „INFOBALT“ vykdantysis direktorius Edmundas Žvirblis
KVIETIMAS DALYVAUTI SEPTINTOJOJE JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ KONFERENCIJOJE

Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius, Technikos mokslų skyrius ir Asociacija INFOBALT organizuoja LMA 7-ąją jaunųjų mokslininkų konferenciją „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“.
Konferencijos globėjas – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas.
Jaunųjų mokslininkų konferencijos (toliau – JMK) tikslas – apžvelgti pateiktus geriausius jaunųjų mokslininkų darbus matematikos, fizikos, biochemijos, chemijos, astronomijos, elektronikos, informatikos, mechanikos, energetikos, medžiagotyros, statybos inžinerijos mokslų sandūrose ir susipažinti su jaunų mokslininkų mokslinių interesų problematika, jos suvokimo horizontu, aktualumu ir atitikimu dabarties iššūkiams.
Konferencijos darbą numatoma organizuoti dviejose sekcijose: Fiziniai mokslai ir Technologijos mokslai.

Konferencijos tematika:

Fiziniai mokslai
Fundamentiniai tyrimai
Matematikos mokslai
Elementarių dalelių fizika
Branduolinė fizika
Puslaidininkių fizika
Atomo ir molekulių fizika
Lazerinė technologija
Analizinė chemija, fizikinė chemija
Organinė, neorganinė chemija
Biochemija
Medžiagų mokslas
Astronomija, erdvės tyrimai

Technologijos mokslai
Medžiagų technologija ir inžinerija
Dangų ir paviršių technologija
Cheminė technologija ir inžinerija
Polimerų technologija
Informacinės technologijos
Sistemų inžinerija, kompiuterių technologija
Elektros ir elektronikos inžinerija
Energijos tyrimai, Elektros inžinerija
Branduolinė inžinerija ir technologija
Šilumos inžinerija, taikomoji termodinamika
Mechaninė inžinerija
Statybos technologija, civilinė inžinerija

Konferencija vyks Lietuvos mokslų akademijoje 2017 m. vasario 9 d. Konferencijoje planuojami 12 min. žodiniai pranešimai (10 min. pranešimas ir 2 min. klausimams). Kviečiami dalyvauti jaunieji mokslininkai (studentai, turintys mokslo publikacijų recenzuojamuose mokslo žurnaluose, magistrai, rezidentai, doktorantai, mokslų daktarai, podoktorantūros stažuotojai (iki 35 metų amžiaus).
Kviečiame įvairių institucijų jaunuosius mokslininkus iki 2017 m. sausio 9 d. teikti paraiškas dalyvauti konferencijoje nurodant pasirinktą Fizinių mokslų arba Technologijos mokslų sekciją. Paraišką sudaro: pranešimo pavadinimas, autoriai, pranešimo tezės (iki 2 psl. apimties) , autoriaus gyvenimo aprašymas (CV) ir kontaktiniai duomenys. Minėtą medžiagą (Word formatu) ir duomenis elektronine forma teikti:
El. paštu:
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (fiziniai mokslai)
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (technologijos mokslai)

Pirminę gautų mokslo darbų peržiūrą atliks JMK organizacinis komitetas, kuris pagal temų aktualumą ir mokslinį lygį atrinks ir paskirstys darbus žodiniams pranešimams ir stendiniams pranešimams. Pranešimų santraukos bus paskelbtos LMA internetinėje svetainėje.
JMK pranešimų autoriai bus informuoti apie atrankos rezultatus ir derinama programa.
Konferencijos programa bus paskelbta LMA svetainėje.
JMK organizacinis komitetas savo posėdyje vertins skaitytus pranešimus ir išrinks kiekvienos sekcijos po 5 geriausius pranešėjus, kuriems bus įteikti LMA diplomai.
Konferencijos rėmėjas INFOBALT įsteigė INFOBALT stipendijas (stipendijų fondas 6 000 eurų) geriausiems 2017 m. jauniesiems mokslininkams, kurių darbai bus išskirtinio mokslinio lygio informacinių ir ryšių technologijų srityje bei intensyvaus jų taikymo moksliniuose tyrimuose ar kitose dalykinėse srityse. Būsimus stipendiatus iš JMK organizacinio komiteto atrinktų pranešėjų papildomai pagal INFOBALT vardinės stipendijos konkurso nuostatus vertins INFOBALT komisija.
Kiti atrinkti geriausi darbai bus apdovanoti vertingais prizais, jų autoriams bus įteikti diplomai.
Informaciją apie Jaunųjų mokslininkų konferenciją, jos Organizacinį komitetą, INFOBALT vardinės stipendijos konkurso nuostatus rasite apsilankę Lietuvos mokslų akademijos svetainėje http://www.lma/lt skyriuose NAUJIENOS bei PREMIJOS ir STIPENDIJOS.
Tiesioginė nuoroda
http://lma.lt/lt/veikla/lma-premijos-ir-stipendijos/infobalt-vardines-stipendijos

Naujiena. Kviečiame dalyvauti pranešimo rengimo mokymuose!
Šiais metais jauniesiems mokslininkams yra suteikiama galimybė dalyvauti pranešimo rengimo mokymuose. Mokymai vyks Visorių informacinių technologijų parke, esančiu adresu Mokslininkų 2a, Vilnius. Mokymų trukmė – 12 akademinių valandų. Mokymuose bus pristatyta Stanfordo mokslo instituto pranešimų rengimo metodika NABC ir pateikti praktiniai sėkmingų pristatymo pavyzdžiai. Registracija į mokymus vyksta el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki 2016 m. lapkričio 14 d. Mokymuose gali dalyvauti visi jaunieji mokslininkai, kurie planuoja dalyvauti jaunųjų mokslininkų konferencijoje 2017 arba 2018 metais.

Mokymų laikai:

2016 m. lapkričio 16 d. 15:00 – 18:00 val., Visorių informacinių technologijų parkas, Mokslininkų 2a, Vilnius
2016 m. gruodžio 16 d. 15:00 – 18:00 val., Visorių informacinių technologijų parkas, Mokslininkų 2a, Vilnius
2017 m. sausio 16 d. 15:00 – 18:00 val., Visorių informacinių technologijų parkas, Mokslininkų 2a, Vilnius

Kvietimas dalyvauti 7-oje jaunųjų mokslininkų konferencijojne „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin