5b52ec52ddf730841117c3a0894b7fb4.jpg

Naujas LMA tikrasis narys Technikos mokslų skyriuje

 Prof. dr. Liudas MAŽEIKA (informatika)
 
Gimimo data, vieta. 1953-11-02 Kaune.
Išsilavinimas. 1976 m. baigė Kauno politechnikos institutą (dabar Kauno technologijos universitetas).
Kvalifikacija: inžinierius–matematikas.
Technikos mokslų daktaras (1986 m.).
Profesorius (2009 m.).
Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys: ultragarsiniai matavimai, modeliavimas, signalų apdorojimas, ultragarsiniai keitikliai, ultragarsinė vizualizacija, programinė ultragarsinių matavimo sistemų įranga, neardomieji bandymai, telekomunikacijos.
Profesorius Liudas Mažeika daugeli metu dirba Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institute projekto vyriausiuoju mokslo darbuotoju. Per pastaruosius dešimt metu prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institute vykdoma visa eile nacionalinių ir tarptautinių mokslo projektų.
Ultragarsiniu matavimu galimybes yra dideles ir sparčiai augančios dėl elektronikos ir informaciniu technologijų vystymosi, tačiau naujų ultragarsinių matavimo metodų sukūrimo uždaviniai išlieka sudėtingi del kelių mokslo sričių integracijos: fizikos, elektronikos, mechanikos ir informatikos. Informatika vaidina ypatingą vaidmenį, kadangi tik ją pasitelkus galima modeliuoti sudėtingus ultragarsinių bangų sklidimo įvairiose terpėse reiškinius.
Informatika taip pat labai svarbi atliekant matavimo signalų ir duomenų analizę. Šių uždavinių sprendimai ir buvo pagrindinė prof. Liudo Mažeikos mokslinės veiklos tema, kurią nagrinėjant, buvo sukurta visa eilė ultragarsinių matavimo metodų, modelių ir signalų apdorojimo metodų, orientuotų įvairiems taikomiesiems uždaviniams spręsti. Prof. Liudo Mažeikos pasiūlyti sprendimai buvo pritaikyti daugelyje prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institute vykdomų darbų, kurie leido pasiekti svarių tarptautiniu mastu pripažintų rezultatų, tame tarpe daugiau kaip 20-tyje Framework programos tarptautinių projektų.
Dauguma prof. Liudo Mažeikos atliktų darbų yra paskelbti aukštą reitingą turinčiuose tarptautiniuose žurnaluose. Per paskutinius 10 metų paskelbtos 39 publikacijos WAS duomenų bazėje, kuriu citavimo indeksas H8. Išleido mokomąją knygą „Neardomųjų bandymų metodai irsistemos“. Vitae Litera, 2007. 112 p.
Prof. Liudas Mažeika aktyviai dalyvauja mokslo organizacinėje veikloje – jis yra dviejų doktorantūros komitetų narys, vieno iš jų pirmininkas, aktyviai dalyvauja daugelyje doktorantūros gynimo komitetų, tame tarpe keliuose tarptautiniuose (Norvegijoje) komitetuose.
Prof. Liudas Mažeika taip pat vykdo ekspertinę veiklą tiek nacionaliniame (LMT ekspertas), tiek tarptautiniame lygyje, recenzuoja tarptautinių žurnalų publikacijas. Jam vadovaujant apginti 8 doktorantūros darbai, šiuo metu prof. Liudas Mažeika vadovauja penkiems doktorantams.
Savo patyrimu, žiniomis, požiūriu į mokslą, mokėjimą bendrauti su įvairių profesijų ir išsilavinimo žmonėmis, prof. Liudas Mažeika galės ženkliai prisidėti stiprinant LMA veiklą mokslo vystymo šalyje, ekspertiniame darbe bei tarptautinių ryšių plėtojimo klausimuose.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin