5b52ec52ddf730841117c3a0894b7fb4.jpg

Nauji LMA tikrieji nariai Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje

Prof. Arūnas Ramanavičius (chemija)
Gimimo data, vieta. 1966-01-06, Vilniuje
Išsilavinimas. 1984–1991 m. studijavo Chemiją Vilniaus Universitete.
1998-11-30 apgynė mokslų daktaro disertaciją.
2002-05-30 apgynė habilituoto mokslų daktaro disertaciją.
Profesinės veiklos etapai:
Vilniaus universiteto chemijos fakultete: 1998–2001 m. mokslo darbuotojas; 1998–2001 m. docentas; 2002-dabar profesorius; 2011-dabar Fizikinės chemijos katedros vedėjas.
Papildomos pareigos: 1999–2001 m. mokslo darbuojas Biochemijos institute; 2002–2006 m. vyriausias mokslo darbuotojas, Imunoalizės ir informatikos sektoriaus vedėjas; 2006–2009 m. VU - Imunoalizės ir nanotechnologijų laboratorijos vedėjas, VU Imunologijos Institute;
2010-2011 m. - vyriausias mokslo darbuotojas, VMI Inovatyvios medicinos centre;
2011-2012 m. - vyriausias mokslo darbuotojas, Chemijos institute;
2012-2013 m. vyriausias mokslo darbuotojas; 2014-dabar Bio-Nanotechnologijų laboratorijos vedėjas Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC).
Mokslinė ir pedagoginė veikla: VU universitete Chemijos fakultete skaitė ir vedė per 10 įvairių paskaitų, seminarų ir praktinių užsiėmimo kursų.
Mokslinių tyrimų kryptys: elektrocheminiai analizės metodai, medžiagotyra, lektrocheminė katalizė, elektrai laidžių polimerų sintezė, tyrimas, taikymas.
Tyrimų rezultatus paskelbė virš 140 mokslinių straipsnių referuojamų Thomson Reuters Web of Knowledge žurnaluose iš jų apie 100 per pastaruosius penkis (2011–2016) metus. Skaitė virš 30 pranešimų tarptautinėse konferencijose, iš kurių virš 10 kviestiniai. Darbai atmetus savi-citavimą cituoti virš 2500 kartų, h-indeksas 31.
Ekspertinė veikla: Yra/buvo virš dešimties Lietuvos ir užsienio mokslo ir technologijų fondų, įskaitant ir ES FP7 bei H2020 programas, ekspertas-vertintojas ir/arba ekspertų komitetų pirmininko pavaduotojas ir/arba pirmininkas.
Vadovavimas projektams: buvo virš 10 LMT ir VMSF finansuotų projektų vadovas arba projekto darbo grupės vadovas; Tame tarpe LMT finansuoto Visuotinės dotacijos projekto ‘NanoZyms’ vadovas.
LMA žurnalo „Chemija“ ir Elyns Publishing Group žurnalo „Journal of Molecular Nanotechnology and Nanomedicine“ redakcinių kolegijų narys.
Vadovavo 9-niems disertacijas apgynusiems mokslo daktarams ir vadovauja 5-kiems doktorantams šiuo metu rengiantiems disertacijas.
Vadovavo 9 post-dok stažuotėms finansuotoms LMT ir užsienio fondų.
Buvo „Saulėtekio slėnio“ Nacionalinio Fizinio ir technologijos mokslų centro projekto valdymo grupės narys (2011–2016).
Įvertinimai. Jaunojo mokslininko stipendija (2002). Lietuvos Respublikos mokslininko stipendija (2008–2009).
Lietuvos mokslo premijos laureatas (2010), už 1998–2009 m. darbų ciklą kartu su prof. dr. Almira Ramanavičiene.

Prof. Raimondas Čiegis (matematika)
Gimimo data, vieta. 1958 m. spalio 18 d., Kaune.
Išsilavinimas. 1977-1982 m. studijavo matematiką Vilniaus universitete.
1985 m. apgynė matematikos daktaro disertaciją Minsko matematikos institute.
1993 m. apgynė matematikos habilituoto daktaro disertaciją Vilniaus matematikos ir informatikos institute.
Profesinė veikla. Matematikos informatikos institutas, vyriausiasis mokslinis bendradarbis (1992-2000), VGTU Matematinio modeliavimo katedros profesorius, vedėjas (2001-2016).
Pagrindinė mokslinių tyrimų sritis. Netiesinių diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai ir jų analizė, lygiagretieji algoritmai, sudėtingų fizikos ir gamtos mokslų, technikos, netiesinės optikos ir biotechnologijų procesų modeliavimas.
Mokslinės publikacijos. Per paskutinius 10 metų paskelbti 30 straipsnių ISI Web of Science leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą, 15 straipsnių ISI Web of Science leidiniuose, neturinčiuose citavimo indekso, 15 straipsnių ISI Proceedings leidiniuose ir tarptautinėse leidyklose išleistose knygose.
Pedagoginė veikla. 5 vadovėliai aukštosioms mokykloms, profesorius nuo 1994 m. Vytauto Didžiojo universitetas.
Vadovavo 16 apgintų disertacijų (MII, VU, VDU, Minsko matematikos institutas).
Mokslinis bendradarbiavimas. Kaizerslauterno technikos universitetas, Zaragozos universitetas, Danijos UNI-C, CINECA (Bolonija, Italija), WIAS Berlynas, Miuncheno armijos technikos universitetas.
Mokslinė projektinė veikla. 4 Eureka projektai (Miuncheno armijos technikos universitetas, Latvijos universitetas, Lietuvos technologiniai partneriai), INTAS projektas (Kaizerslauterno technikos universitetas, Štutgarto technikos universitetas, Zaragozos universitetas, Maskvos Lomonosovo vardo universitetas, Minsko matematikos institutas), Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas GridGlobOpt, B-03/2007--2009 (kartu su VU MII), LMT mokslininkų grupių projektai (2).
COST veiklos. NESUS (lygiagretieji skaičiavimai), MI-NET (matematika industrijoje).
Konferencijos. 30 konferencijų programinio ir organizacinio komitetų pirmininkas, vice-pirmininkas, narys, MS organizatorius.
Žurnalo Mathematical Modelling and Analysis redaktorius ir 2 žurnalų redkolegijos narys.
Įvertinimai. Latvijos MA užsienio narys nuo 2004 m. LTSR jaunųjų mokslininkų premija 1986 m., Lietuvos Mokslo premija 1995 m.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin