5b52ec52ddf730841117c3a0894b7fb4.jpg

Šviesaus atminimo Akademijos nariai

LMA tikrieji nariai (akademikai)

BALČIKONIS Juozas (kalbotyra, 1946) 1885 03 14-1969 01 05
BANAITIS Stanislovas (medicina, 1946) 1899 05 08-1954 01 03
BARŠAUSKAS Kazimieras (fizika, 1956) 1904 05 13-1964 05 24
BIELIUKAS Kazys (geografija, 1946) 1901 08 26-1991 05 04
BIRŽIŠKA Mykolas (literatūros istorija,1941) 1882 08 24-1962 08 24
BIRŽIŠKA Vaclovas (teisės mokslas, 1941) 1884 12 02-1956 05 02
BRAZDŽIŪNAS Povilas (fizika, 1956) 1897 09 18-1986 02 28
BUDRYS Dzidas (ekonomika, 1941) 1903 05 12-1971 05 15
ČYRAS Aleksandras (statybos mechanika, 1985) 1927 03 15-2001 09 29
DALINKEVIČIUS Juozas (geologija, 1941) 1893 06 0 1-1980 02 26
DAUKŠAS Vitas (chemija, 2011; n. k. 1990, t. n. 2011) 1935 01 21-2013 04 26
DOMARKAS Vladislavas (radiotechnika, ultragarso technika; n. k. 1985, t. n. 2011) 1939 08 17–2016 02 29
GAUDRIMAS Juozas (menotyra, 1972) 1911 01 07-1994 12 03
GIRDENIS Aleksas Stanislovas (lietuvių kalba, 1996) 1937 10 19-2011 09 16
GIRA Liudas (poetika, 1946) 1886 09 06-1946 07 01
GRIGELIONIS Bronius (matematika, n. k. 1972, t. n. 1987) 1935 11 01–2014 05 23
GUDELIS Vytautas (geografija, 1994) 1923 07 13-2007 07 17
INDRIŪNAS Juozas (tekstilės technologija, 1968) 1896 01 26-1989 04 15
IVANAUSKAS Tadas (zoologija, 1941) 1882 12 16-1970 06 01
IVINSKIS Zenonas (istorija, 1941) 1908 05 25-1971 12 24
JABLONSKIS Konstantinas (istorija, 1941 ir 1956) 1892 08 23-1960 07 28
JANICKIS Jonas (fizikinė chemija, 1956) 1906 08 03-1998 06 18
JANULAITIS Augustinas (istorija, 1941) 1878 03 19-1950 05 22
JANUŠKEVIČIUS Zigmas (biofizika, 1968) 1911 10 03-1984 05 26
JUCYS Adolfas (teorinė fizika, 1953) 1904 09 12-1974 02 04
JURGINIS Juozas (istorija, 1968) 1909 02 05-1994 07 05
JURGUTIS Vladas (ekonomika, 1941) 1885 11 05-1966 01 09
KADŽIULIS Leonas (augalininkystė, n. k. 1985, t. n. 2011) 1926-06-27-2014-06-12
KOLUPAILA Steponas (hidrologija, 1941) 1892 09 14-1964 04 09
KORSAKAS Kostas (lietuvių literatūra, 1949; n. k. 1946) 1909 10 05-1986 11 22
KONTRIMAVIČIUS Vytautas (biologija, 1980, n. emeritas 2011) 1930 01 22– 2016 09 20
KRĖVĖ-MICKEVIČIUS Vincas (literatūros mokslas, 1941) 1882 10 19-1954 07 07
KRIŠČIŪNAS Jonas (žemės ūkis, 1946) 1888 01 05-1973 07 02
KUBILIUS Jonas (matematika, 1962) 1921 07 27-2011 10 30
KUDZYS Antanas (mechanika, n. k. 1980, t. n. 1990, n. emeritu 2011) 1925 05 19–2015 10 31
KUZMA Vladas (medicina, 1941) 1892 10 15-1942 06 08
LANKUTIS Jonas (lietuvių literatūra, 1985; n. k. 1976) 1925 02 08-1995 03 05
LARINAS Borisas (kalbotyra, 1949) 1893 02 12-1964 02 26
LAŠAS Vladas (fiziologija, 1946) 1892 01 01-1966 01 02
LAZAUSKAS Juozas (žemės ūkio mokslai, 1990) 1931 02 08-2010 10 11
MALIŠAUSKAS Vaclovas (ekonomika, 1980; n. k. 1968) 1918 01 15-1996 03 07
MARCINKEVIČIUS Algimantas Jonas (medicina, t. n. 1990) 1921 04 15-2014 02 19
MARCINKEVIČIUS Justinas (lietuvių literatūra, 1990) 1930 03 10-2011 02 16
MATULIS Juozas (fizinė chemija, 1941) 1899 03 19-1993 06 25
MAŽIULIS  Vytautas Juozapas (kalbotyra, 1976) 1926 08 20-2009 04 11
MAŽYLIS Pranas (medicina, 1946) 1885 01 24-1966 02 28
MERKYS Alfonsas (augalų fiziologija, 1976, n. emeritas 2011) 1927 02 20– 2016 05 19
MERKYS Vytautas (istorija, 1990) 1929 05 05-2012 07 25
MEŠKAUSKAS Kazimieras (ekonomika, 1962) 1917 10 19-2011 02 28
MYKOLAITIS-PUTINAS Vincas (literatūros mokslai, 1941) 1893 01 13-1967 06 07
MINKEVIČIUS Jokūbas (filosofija, 1990; n. k. 1985) 1921 03 27-1996 05 05
NIUNKA Vladas (filosofija, 1976; ekonomika, n. k. 1962) 1907 08 17-1983 12 26
OZOLINČIUS Remigijus (miškininkystė, 2011; n. e. 2004, 2009) 1956 11 14 - 2013 04 10
PAVILIONIS Rolandas (filosofija, 1994) 1944 07 03-2006 05 10
PRAGARAUSKAS Henrikas (matematika, 1994) 1947 03 15-2011 10 11
POŽELA Juras (eksperimentinė fizika, 1968) 1925 12 05-2014 11 20
PURĖNAS Antanas (organinė chemija, 1941) 1881 02 16-1962 11 05
RAJECKAS Raimundas Leonas (ekonomika, 1987; n. k. 1980) 1937 10 27-1997 08 11
RIMKA Albinas (socialinės ekonomijos mokslai, 1941) 1886 02 16-1944 02 27
RUDZIKAS Zenonas Rokus (fizika, 1994) 1940 08 16-2011 06 08. Plačiau
SALYS Antanas (kalbotyra, 1941) 1902 07 21-1972 07 31
SAPRAGONAS Jonas (mechanika, n. e. 2001, 2006, t. n. 2011) 1942 08 19-2013 01 21
SKARDŽIUS Pranas (kalbotyra, 1941) 1899 03 26-1975 12 18
SLAVĖNAS Paulius (astronomija, 1968; n. k. 1949) 1901 07 21-1991 02 24
STATULEVIČIUS Vytautas (matematika, 1972) 1929 11 27-2003 11 23
ŠALČIUS Petras (ekonomika, 1942) 1893 01 25-1958 04 22
ŠALKAUSKIS Stasys (filosofija, 1941) 1886 05 16-1941 12 04
ŠIVICKIS Pranciškus (zoologija, 1941 ir 1956) 1882 09 30-1968 10 10
VASILIAUSKAS Kazys (technika, 1941; n. k. 1946) 1879 03 17-1957 11 24
VILKAS Eduardas (matematika, taikomoji matematika, 1985) 1935 10 03-2008 05 1
VASILIAUSKAS Aleksandras (ekonomika, taikomoji ekonomika, n. e. 1991, 1996, 2001, 2006; n. k. 2009; t. n. 2011; n. emeritas 2015) 1940 01 25–2016 09 12
VAŠKELIS Algirdas Povilas (chemija, 1998; n. k. 1990), 1937 01 19-2009 02 05
VIŠČAKAS Jurgis (eksperimentinė fizika, 1976; n. k. 1972) 1927 04 18-1990 08 13
VIŠOMIRSKIS Romanas (elektrochemija, 1976; n. k. 1972) 1928 02 17-1995 07 08
ŽIUGŽDA Juozas (istorija, 1946) 1893 03 01-1979 03 27
ŽUKAUSKAS Algirdas (šiluminė technika, 1962; n. k. 1956) 1923 02 02-1997 08 02


LMA nariai emeritai

EITMINAVIČIŪTĖ Irena (biologija, n. e. 1991, 1996, 2001, 2006, narė emeritė 2011) 1931 06 13 – 2016 01 22
RASTEIKIENĖ Liūda (biochemija, n. k. 1972, narė emeritė 2011) 1926 02 22–2015 07 17
MIŠKINIS Algimantas (architektūra, n. k. 1996, narys emeritas 2011) 1929 06 25–2015 10 10
SABALIAUSKAS Algirdas (lietuvių kalba, n. e. 1994, n. k. 1998, narys emeritas nuo 2011) 1929 07 26–2016 04 17LMA nariai korespondentai

AMBRAZEVIČIUS-BRAZAITIS Juozas (lietuvių kalba, 1941) 1903 12 09-1974 11 28
BUČAS Jonas (ekonomika, 1946) 1900 11 11-1973 10 15
BULAVAS Jonas (žemės ūkis, 1956) 1903 07 24-1984 10 07
BULAVAS Juozas (valstybės ir teisės istorija, 1953) 1909 01 12-1995 07 20
BURNEIKIS Juozas (energetika, 1976) 1931 03 01-2005 09 09
DAGYS Jonas (botanika, 1956) 1906 10 11-1993 01 31
DAGYS Raimundas (teorinė fizika, 1987) 1930 01 02-1996 02 26
GIRDZIJAUSKAS Vytautas (bakteriologija, 1946) 1904 06 02-1972 10 24
JASAITIS Antanas (biochemija, 1976) 1936 05 21-1999 01 11
KULIKAUSKIENĖ Regina (archeologija, 1972) 1916 09 10-2007 03 28
MACEVIČIUS Jonas (filosofija, 1953) 1922 02 28-1999 05 18
MICKIS Algis (medicina, 1990) 1927 05 03-2006 09 07
MINKEVIČIUS Antanas (botanika, 1956) 1900 05 18-1998 11 28
NAVICKAS Konstantinas (istorija, 1985) 1917 10 18-2006 04 18
NEMURA Antanas (automatika ir elektronika, 2011; n. k. 1962, t. n. 2011) 1927 08 06-2011 12 26
NEŠUKAITIS Vytautas (automatika ir elektronika, 1962) 1915 10 27-1975 12 22
PAKARKLIS Povilas (valstybės ir teisės istorija, 1946) 1902 11 10-1955 07 28
PAULIUKEVIČIUS Gediminas Jonas (ekologija, 1987) 1938 01 01-2000 12 02
PLEČKAITIS Romanas (filosofija ir pedagogika, 2009) 1933 08 11-2009 08 17
PROKOPČIKAS Arijonas  (fizinė chemija, 1972) 1924 12 26-2001 03 03
PUZINAS Jonas (istorija, 1941) 1905 09 18-1978 04 14
RAJECKAS Valentinas (pramonės technologija, 2011; n. k. 1990, t. n. 2011) 1930-05-09-2013-10-07
RUOKIS Viktoras (agrochemija, 1946) 1885 03 11-1971 12 26
SIMANAVIČIUS Leonas (chemija, 1994) 1929 07 15-2006 01 28
SMAILYS Alfredas (medicina, 1990) 1928 05 07-1995 04 28
STYRA Boleslovas (atmosferos fizika, 1976) 1912 09 27-1993 02 13
STRUKČINSKAS Mindaugas (biologija, 2011; n. k. 1985, t. n. 2011) 1925 06 25-2013 08 13
ŠALKAUSKIS Kazys (teisė, 1942) 1885 03 04-1960 02 26
ŠAPOKA Adolfas (istorija, 1941) 1906 02 13-1961 03 09)
ŠARMAITIS Romas (istorija, 1972) 1909 10 26-1995 07 20
TONKŪNAS Juozas (žemės ūkis, 1956) 1894 03 29-1968 05 06
ULVYDAS Kazys (lietuvių kalba, 1972) 1910 08 14-1996 03 16
VABALEVIČIUS Stasys (statyba, sanitarinė technika, 1956) 1901 07 21-1985 11 24
VAITKEVIČIUS Bronius (istorija, 1980) 1926 10 06-2002 06 24
VANAGAS Aleksandras (lietuvių kalba, 1990) 1934 08 12-1995 04 13
VANAGAS Eimutis Vladislovas (teorinė fizika, 1976) 1930 04 27-1990 04 14
VASINAUSKAS Petras (žemės ūkis, 1956) 1906 12 14-1995 10 01
VENCLOVA Antanas (literatūra, 1949) 1906 01 07-1971 06 28
VIRBICKAS Juozas (biologija, 1994) 1939 10 08-2006 03 23
ZABORSKAITĖ Vanda (lietuvių literatūra, 1990) 1922 12 24-2010 12 27
ŽILĖNAS Alfonsas (ekonomika, 1976) 1921 10 27-2005 10 20LMA nariai ekspertai

ČESNYS Gintautas Jurgis (medicina) 1940 04 23-2009 09 28
KUTKEVIČIUS Stasys (chemija, 1991) 1925 01 19-1994 02 13
NORKUS Povilas (fizinė chemija, 1991) 1928 04 10–2016 04 26
ŠVEDAS Alfonsas (žemės ūkis, 1994, 1999) 1930 11 14-2001 04 22
VAIČEKONIS Pranas (teisė, 1996, 2001) 1928 01 01-2006 10 14LMA užsienio nariai

BALYS Jonas (tautosaka, 1994) 1909 07 02-2011 09 09
A.G. Deivisas Filipas (A.G. Davis Philip) (astronomija, 1997) 1929 01 09–2016 03 28
EKMANIS Juris (fizika, 2007) Latvija, 1941 12 02–2016 04 09
FREIMAS Džonas (FRAME John) (agronomija, 2000) D. Britanija, 1930 10 10-2006 11 28
FROLOVAS Konstantinas (FROLOV Konstantin) (mechanika, 2004), 1932 07 22-2007 11 18
GIMBUTIENĖ Marija (archeologija, 1990) JAV, 1921 01 23-1994 02 02
GREIMAS Algirdas Julius (filosofija, 1990) Prancūzija, 1917 03 09-1992 02 27
KEMPBELAS Piteris Nelsonas (CAMPBELL Peter Nelson) (biologija, 2000) Jungtinė Karalystė, 1921 11 05-2005 02 07
KENIGSENAS Larsas Kenigas (KÖNIGSSON Lars-König) (geologija, 1994) Švedija, 1933 02 24-2001 12 05
KLIORĖ Arvydas (fizika, 1994) JAV, 1935 08 05–2014 12 08
MARTINSONAS Indrekas (MARTINSON Indrek) (fizika, 1998) Švedija, 1937 12 26-2009 11 14
NANSENAS Peteris (NANSEN Peter) (žemės ūkis, 1994) Danija, 1938-1999 10 26
SENAS Alfredas Erichas (SENN Alfred Erich) (istorija, 1994) 1932 04 12–2016 03 08
ŠUŠČENIA Leonidas (SUŠČENIA Leonid (biologija, 1994) Baltarusija, 1929 11 11–2015 04 20
ŠOTE Lenartas (SCHOTTE Lennart) (miškininkystė, 1999) Švedija, 1926 12 10-2005 06 26
VORONCOVAS Nikolajus Nikolajevičius (biologija, 1997) Rusija, 1934-2000 03 03


Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin