5b52ec52ddf730841117c3a0894b7fb4.jpg

Lietuvos mokslo premijos

Siekiant sudaryti sąlygas plėtoti mokslą ir skatinti produktyviai dirbančius mokslininkus, Lietuvos mokslo premijos skiriamos kasmet už Lietuvai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus. Premijoms gali būti siūlomi ir užsienyje atlikti ir paskelbti darbai, svarbūs Lietuvos istorijai, kultūrai ir ūkiui.

Kasmet skiriamos ne daugiau kaip 7 Lietuvos mokslo premijos:
humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 2 premijos,
fizinių mokslų srityje – 2 premijos,
biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse – 2 premijos,
technologijos mokslų srityje – 1 premija.

Lietuvos mokslo premijai gali būti siūlomi ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų atlikti darbai, kuriuose išnagrinėta aktuali mokslo problema ir kurių tyrimų rezultatai įnešė svarų indėlį į mokslą, iš esmės paskatino tolesnę mokslo krypties raidą ir (ar) labai prisidėjo prie šalies konkurencingumo didinimo kuriant ir (ar) diegiant naujausias technologijas. Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai.

Fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus premijai gauti siūlo aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai. Eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus premijai gauti bendru teikimu siūlo verslo įmonės ar organizacijos kartu su aukštosiomis mokyklomis arba mokslinių tyrimų institutais.

Skelbiamas 2016 metų Lietuvos mokslo premijų konkursas
LMP laureatai

DOKUMENTAI (NUOSTATAI IR KOMISIJA)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimas Nr. 2 „Dėl Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo“ 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos mokslo premijų aktuali redakcija nuo 2012 m. lapkričio 24 d.
2012 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1424 - dėl Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo
2012 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1390 - dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ pakeitimo.
2009 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1227 - dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ pakeitimo.


Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin