5b52ec52ddf730841117c3a0894b7fb4.jpg

Projekto veiklos ataskaita

- 2011 m. gruodžio 21 d. 14 val. paskaita-diskusija lyčių lygybės klausimais (LRS). Plačiau

- 2012 m. kovo 29 d. 14 val. paskaita-diskusija lyčių lygybės klausimais (LRV). Plačiau

- LYMOS fiksuotų stipendijų 2012 m. konkurso rezultatai. Skiriamų fiksuotų grįžusiojo tyrėjo stipendijų, teikiamų pagal projekto „Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)“ 1.2.1 veiklą „Finansinės paramos priemonių, skirtų mokslininkams ir kitiems tyrėjams, taikymas“, sąrašas.

- Parama mokslinėms išvykoms mokslinei kvalifikacijai kelti ir tarptautiniam mobilumui skatinti. Plačiau.
I kvietimo rezultatai
II kvietimo rezultatai
III kvietimo rezultatai

- 2012 m. balandžio mėnesį vyko asociacijos „Basnet forumas“ trumpalaikių mokymų apie lyčių lygybės problemą moksle, ciklas. Plačiau

- 2012 m. birželio mėnesį baigėsi Lietuvos studentų atstovybių sąjungos vykdytų mokymų, skirtų karjeros valdymo kompetencijoms ugdyti, ciklas. Ilgalaikiai mokymai buvo vykdomi nuo 2011 metų rugsėjo mėnesio trims grupėms Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Kiekviena grupė (nuo 10 iki 15 asmenų) išklausė 10 temų, kurių kiekviena apėmė 8 valandas, mokymų kursą. Mokymai buvo rengiami įgyvendinant Lietuvos mokslo akademijos kartu su partneriais vykdomą projektą LYMOS. Daugiau informacijos apie ilgalaikių mokymų temas ir rezultatus

- 2012 m. lapkričio 20 d. Vilniuje, įvyks tarptautinė konferencija „Lyčių Lygybės Skatinimas Moksle“. Konferencijoje Europos integracinės lyčių lygybės politikos kontekste bus aptartos nacionalinės politikos priemonės skatinant lyčių lygybę moksle bei pasidalyta gerąja kitų šalių patirtimi. Konferencijos pranešėjų tarpe prestižinės Europos mokslininkių organizacijos Europos mokslininkių platformos (EPWS) prezidentė Dr. Brigitte Mulenbruch, Europos Helsinkio moterų moksle grupės narės Prof. Ausma Cimdia (Latvia), Auša Gribauskienė (ŠMM) ir Ursula Tubli (Estija), Dr. N. Didenko (ESOF vykdomosios tarybos narė ir ESOF sekcijos Rusijoje koordinatorė), žymūs Lietuvos mokslininkai ir mokslo politikai. Konferencija tai baigiamasis nacionalinio LYMOS projekto, skirto sukurti struktūrinius pagrindus lyčių lygybės užtikrinimui Lietuvos moksle ir finansuojamo Europos Struktūrinių fondų lėšomis, renginys. Konferencijos organizatorius LYMOS projekto partneris regioninė Baltijos šalių mokslininkių asociacija BASNET Forumas. Konferencijos metu taip pat numatoma pristatyti pagrindinius LYMOS projekto rezultatus atspindintį leidinį. Konferencijos programa

- 2011 m. balandžio mėn. Lietuvos mokslų akademijos užsakymu buvo atliktas nuomonės apie lyčių lygybę moksle tyrimas. Tyrimo ataskaita

- 2011 m. balandžio mėn. Lietuvos mokslų akademijos užsakymu buvo parengta Informavimo kampanijos studija. Plačiau

- 2011 m. rugsėjo mėn. buvo sukurtas projekto interneto portalas apie lyčių lygybę moksle.

- 2011 metų spalio mėn. buvo sukurtas ir 15 kartų nacionalinės televizijos eteryje transliuotas video filmukas-socialinė reklama lyčių lygybei moksle skatinti. Žiūrėti

- 2012 m. sausio 19-26 d. vykdyta reklamos kampanija spaudoje. Jos metu buvo pristatytas LYMOS projektas ir išplatintas kvietimas mokslininkėms finansinei paramai gauti. Plačiau

- Interviu su Dalia Šatkovskiene apie lyčių lygybės moksle politiką dienraštyje Lietuvos žinios. Plačiau

- Straipsnis apie įgyvendinamą LYMOS projektą ir apie priemones, taikomas siekiant lyčių lygybės moksle savaitraštyje Atgimimas. Plačiau

- Interviu su Brigita Serafinavičiūte apie finansinę paramą moksininkams ir kitiems tyrėjams savaitraštyje Veidas. Plačiau

- 2012 metų birželio 21 dienos interviu su Dalia Šatkovskiene apie lyčių lygybės problemas Lietuvos moksle laikraštyje Mokslo Lietuva. Plačiau

- 2012 m. lapkričio 16-20 d. Žinių radijo eteryje buvo transliuojamas kvietimas į tarptautinę mokslinę konferenciją lyčių lygybės moksle klausimais. Klausyti

- Parengta lyčių lygybės moksle stebėsenos modelio tarpinė ataskaita. Plačiau

- Parengta kompetencijų, reikalingų moterims moksle, skatinimo programa. Plačiau

- 2012 m. lapkričio 15 d. straipsnis apie lygias moterų ir vyrų galimybės moksle bei tarptautinės konferencijos „Lyčių lygybės skatinimas moksle“ pristatymas laikraštyje Mokslo Lietuva. Plačiau

- 2012 m. lapkričio 20 d. vykusios tarptautinės konferencijos metu buvo pristatyta knyga „Lyčių lygybės skatinimas moksle“. Plačiau

- UAB „Synopticom“ parengta projekto „Lyčių lygybės moksle skatinimas“ (LYMOS) įgyvendinimo vertinamojo tyrimo ataskaita. Plačiau

- Ekspertų Vyliaus Leonavičiaus ir Artūro Tereškino „Lyčių lygybė moksle: dokumentų ir tyrimų apžvalga, rodiklių formulavimas“ tyrimo ataskaita. Plačiau

- Dr. Vidimanto Bumelio parengtas „Lyčių lygybės moksle stebėsenos modelis“. Plačiau

- Sukurti mokslininkių vaizdo dienoraščiai:

Pokalbis su VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Atomo teorijos skyriaus vadovė dr. Alicija Kupliauskiene.
- Ar sunku pasirinkti moklsininkės kelią? Žiūrėti
- Tarptautinių projektų galimybės. Žiūrėti
- Ar palankios mokslo įstaigos šeimai? Žiūrėti
Pokalbis su Lietuvos edukologijos universiteto darbuotojų profesinės sąjungos vadove dr. Giedre Kmitiene.
- Kaip pasirinkote mokslininkės kelią? Žiūrėti
- Jei mokslininkė, tai tik padėjėja? Žiūrėti

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin