5b52ec52ddf730841117c3a0894b7fb4.jpg

Projekto veiklos ataskaita

Renginiai

2010 m. birželio 29 d. 17 val. paskaita-seminaras „Krikščionybė ir liaudies kultūra“ (Lietuvių katalikų mokslo akademija, Pilies g. 8). Plačiau
2010 m. rugsėjo 8 d. 17 val.seminaras-diskusija „Valstybė ir katalikiškos visuomeninės organizacijos: santykių raida ir socialinis įnašas“ (LKMA). Plačiau
2010 m. rugsėjo 23 d. 17 val. seminaras-diskusija „Apšvietos epochos riboženkliai: naujieji vyskupų I. Masalskio ir A. Baranausko gyvenimai“ (LKMA). Plačiau
2010 m. lapkričio 3-4 d. akademinis seminaras su užsienio partneriais „Katalikų akademinis veikimas: iššūkiai ir uždaviniai“ (LKMA). Plačiau
2010 m. lapkričio 4-5 d. XII-oji Baltijos šalių intelektinio bendradarbiavimo konferencija „Mokslas ir visuomenė“ (LMA). Plačiau
2010 m. lapkričio 8 d. 18 val. diskutantai: tėvas J. Sasnauskas, G. Gailiūtė „Dorybės drąsa“ (LKMA). Plačiau
2010 m. gruodžio 13 d. 18 val. diskutantai: V. Malinauskas, S. Kančytė „Dorybė teisingumas“ (LKMA). Plačiau
2010 m. gruodžio 28 d. 17 val. diskutantai: dr. D. Baronas, dr. L. Jovaiša „Pranciškonų tikėjimo liudijimai Lietuvoje“ (LKMA). Plačiau
2011 m. sausio 17 d. 17 val. seminaras-diskusija „Idealizmas“. Diskutantai: dr. Nerija Putinaitė, Laurynas Peluritis (LKMA). Plačiau
2011 m. vasario 14 d. 18 val. penktasis LKMA ir DPI diskusijų ciklo „Senos ir naujos dorybės Lietuvos visuomenės gyvenime ir politikoje“ susitikimas (LKMA). PLačiau
2011 m. kovo 7 d. 10 val. Nobelio premijos laureato (chemija, 1988) prof. Roberto Huberio vieša paskaita „Baltymų grožis ir paskirtis - fundamentinių ir taikomųjų biologijos ir biomedicinos tyrimų taikinys“ (LMA). Plačiau
2011 m. kovo 14 d. 18 val. Šeštojo LKMA ir DPI diskusijų ciklo „Senos ir naujos dorybės Lietuvos visuomenės gyvenime ir politikoje“ susitikimas.Tema IŠMINTIS (LKMA). Plačiau
2011 m. kovo 23 d. 18 val. seminaras-diskusija „Auksinės žuvelės ilgesys“: žmogus ir jo gerovės šaltiniai (LKMA). Plačiau
2011 m. kovo 28 d. 18 val. seminaras-diskusija „Mokslo šaltiniai: nematomas triūsas ir viešoji sklaida“ (LKMA). Plačiau
2011 balandžio 11 d. 18 val. seminaras-diskusija "Dorybė solidarumas". Pagrindiniai diskutantai - Valentinas Stundys ir Kotryna Gailiūtė(LKMA). Plačiau
2011 gegužės 9 d. 18 val. seminaras-diskusija „Dorybių ikonografija“. Diskutantė prof. Aleksandra Aleksandravičiūtė (LKMA). Plačiau
2011 gegužės 26 d. 18 val. seminaras-diskusija „LKMA tapatybė XXI amžiuje: ar sąmoningas katalikas mokslininkas gali būti nacionalistu“ (LKMA) Plačiau
2011 metų rugsėjo 22-23 d. Lietuvių katalikų mokslo akademijos organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija „Bažnyčios istorija tarp Romos ir Vilniaus: iššūkiai krikščionybei nuo Ankstyvųjų Naujųjų laikų iki šių dienų“. Plačiau
2011 lapkričio 25 - 26 d. Pax Romama Europe konferencija Lietuvoje „Mokslas ir dvasingumas“ (LKMA). Plačiau
2011 m. lapkričio 24 d. 18 val. specializuotas seminaras "Martyria ir sovietinio totalitarizmo erozija". Plačiau
2012 m. sausio 16 d. 14 val. specializuotas seminaras "LKMA dienos Telšiuose I: pasaulėžiūriniai istorinių tyrimų aspektai" (Telšių Vincento Borsisevičiaus gimnazija, Džiugo g. 6, Telšiai) Plačiau
2012 m. sausio 17 d. 9 val. specializuotas seminaras "LKMA dienos Telšiuose II: pasaulėžiūriniai filologinių tyrimų aspektai". (Telšių Vincento Borsisevičiaus gimnazija, Džiugo g. 6, Telšiai). Plačiau
2012 m. vasario 21 d. 17.30 val. specializuotas seminaras „Lietuvos krikščionėjimo šaltinių skaitymai“ (LKMA). Plačiau
2012 m. vasario 23 d. 17.30 val. specializuotas seminaras "Tauta, išbandymai, dorovė: tarp komunizmo ir demokratijos" (LKMA). Plačiau
2012 kovo 8-9 d. Lietuvių katalikų mokslo akademijos organizuojamas Akademinis seminaras su užsienio partneriais Sąjūdis ir Solidarumas: bendros ar skirtingos visuomenės saviorganizacijos trejektorijos? (LKMA). Plačiau
2012 kovo 23-24 d. XXII LKMA suvažiavimas - LKMA - 90 (LKMA). Plačiau

2009-2010 m. Lietuvos mokslo premijos laureatų paskaitų ciklas viusomenei
2010 m. birželio 29 d. 10 val. prof. habil. dr. LMA n. e. Valdo Stanislovo Laurinavičiaus paskaita „Fermentų ir polifermentinių sistemų tyrimas ir panaudojimas“ (LMA). Plačiau
2010 m. birželio 29 d. 10 val. dr. Alfo Pliūros paskaita „Miško sėklinės bazės, selekcijos ir genetinių išteklių išsaugojimo sistemos sukūrimas tvariai ir intensyviai miškininkystei plėtoti Lietuvoje“ (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas) Plačiau
2010 m. rugsėjo 7 d. 11 val. prof. habil. dr. Sauliaus Kaušinio paskaita „Precizinės mechatroninės matavimo sistemos (PMMS) - iššūkiai ir perspektyvos“ (LMA). Plačiau
2010 m. spalio 1 d. 14 val. dr. Egidijaus Anisimovo paskaita „Dvimačių struktūrų susidarymas ir virsmai“ (VU Fizikos fakultetas). Plačiau
2010 m. spalio 28 d. 10 val. dr. Artūro Plukio paskaita „Radioaktyviųjų atliekų susidarymo, charakterizavimo ir poveikio aplinkai analizės metodų plėtra bei taikymai“ (LMA). Plačiau
2010 m. gruodžio 2 d. 10 val. prof. habil. dr. Zenono Norkaus paskaita „Ar jau atėjo penktoji „Kondratjevo žiema?“ (LMA). Plačiau
2010 m. gruodžio 17 d. 10 val. prof. habil. dr. Algirdo Girininko paskaita „Pirmieji poledynmečio gyventojai Baltijos jūros regione“ (LMA). Plačiau
2011 m. kovo 17 d. 14 val. habil. dr. Vytauto Vanago paskaita „Fundamentinė lietuvių literatūros tekstologija ir literatūros klasikos sklaida“ (LMA). Plačiau
2011 m. kovo 28 d. 14 val. dr. Vytauto Ruzgo paskaita „Žieminių kviečių selekcijos modernizavimas ir konkurencingų, rinkos poreikius atitinkančių veislių kūrimas“ (LAMMC Žemdirbystės institutas). Plačiau
2011 m. balandžio 5 d. 14 val. prof. habil. dr. Limo Kupčinsko paskaita „Virškinimo sistemos ligos: mikrofloros ir genetinių veiksnių reikšmė ligų etiopatogenezėje, nauji diagnostikos ir gydymo aspektai“. Plačiau
2011 m. balandžio 28 d. 15 val. prof. habil. dr. Arūno Ramanavičiaus paskaita „Naujos technologijos biologiškai aktyvių medžiagų nustatymui“ (VU, Chemijos fakultetas). Plačiau
2011 m. birželio 16 d. 15 val. dr. Gedimino Trinkūno paskaita „Lazeriu stimuliuoti ultraspartieji vyksmai: teoriniai modeliai ir prognozės“ (VU, Fizikos fakultetas). Plačiau
2011 m. rugsėjo 20 d. 14 val. prof. habil. dr. Marijaus Arvydo Šliogerio paskaita „Apie lietuviškąjį galvojimą“ (LMA). Plačiau
2011 m. spalio 21 d. 15 val. prof. habil. dr. Ramučio Bansevičiaus paskaita „Pjezomechaninės sistemos: teorija ir taikymai“ (LMA, mažoji salė). Plačiau

Rezoliucijos
2009 metų Lietuvos mokslo premijos laureatų I. Bachmatovos, V. S. Laurinavičiaus, L. Marcinkevičienės, R. Meškio ir J. Razumienės fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų darbų ciklo „Fermentų ir polifermentinių sistemų tyrimas ir panaudojimas (1994-2008)“ pristatymo visuomenei, įvykusio 2010 m. birželio 29 d. Lietuvos mokslų akademijoje, rezoliucija
2009 metų Lietuvos mokslo premijos laureatų R. Gabrilavičiaus, A. Pliūros, J. Danusevičiaus, V. Baliucko ir D. Danusevičiaus taikomosios mokslinės veiklos darbų ciklo „Miško sėklinės bazės, selekcijos ir genetinių išteklių išsaugojimo sistemos sukūrimas tvariai ir intensyviai miškininkystei plėtoti Lietuvoje (1994-2008 m.)“ pristatymo mokslinei visuomenei, vykusio2010 m. birželio 29 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institute, rezoliucija
2009 metų Lietuvos mokslo premijos laureatų Algimanto Marcelio Barakausko, Vytauto Giniočio, Albino Kasparaičio, Sauliaus Kaušinio Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbo „Precizinės mechatroninės matavimo sistemos - tyrimas, sukūrimas, taikymas“ pristatymo mokslinei visuomenei, įvykusio 2010 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos mokslų akademijoje, rezoliucija

Užsienio komandiruočių ataskaitos
LKMA mokslinio sekretoriaus Arūnos Streikasuir Vilniaus skyriaus pirmininko Dariaus Baronokomandiruotė į Commission Internationale d Histoire Ecclésiastique Comparée (CIHEC) metinę konferenciją Helsinkyje. Plačiau
LMA prezidento akad. Valdemaro Razumo komandiruotės į konsultacinę konferenciją „Link vieningo Europos mokslinių tyrimų institucijų veiklos vertinimo protokolo“ Mainzo mieste (Vokietija) ataskaita. Plačiau
LMA mokslinio sekretoriaus Domo Kauno komandiruotės į konsultacinę konferenciją „Link vieningo Europos mokslinių tyrimų institucijų veiklos vertinimo protokolo“ Mainzo mieste (Vokietija) ataskaita. Plačiau
Asociacijų projekto „LMA ir LKMA veiklos stiprionimas“ eksperto, LMA mokslo organizavimo skyriaus vyr. specialisto Rolando Maskoliūno komandiruotės į EASAC seminarą Berlyne. Plačiau
LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininko n. k. Vytauto Basio ir n. k. Jono Grigo komandiruotės į Bulgarijos mokslų akademiją ataskaita. Plačiau
LMA Mokslo organizavimo skyriaus vadovo dr. Andriaus Bernoto komandiruotės į Briuselį ataskaita. Plačiau
LMA darbuotojų Violetos Skirgailienės ir Lydos Milošienės komandiruotės į Taliną ataskaita. Plačiau
LKMA centro valdybos pirmininko akademiko Pauliaus Vaidoto Subačiaus ir akademiko Liudo Jovaišos komandiruotė į tarptautinės katalikų intelektualų federacijų asociacijos PAX ROMANA Europos ryšių komiteto posėdį Florencijoje. Plačiau
LMA darbuotojos Lydos Milošienės komandiruotės į Rygą ataskaita. Plačiau
LMA Organizacinio skyriaus vadovo dr.Andriaus Bernoto komandiruotės į Taliną ataskaita. Plačiau
LMA tikrojo nario prof. Algimanto Grigelio komandiruotės į Čekiją ataskaita. Plačiau
LMA tikrųjų narių prof. Vytauto Basioir prof. Domo Kauno komandiruotės į Romą ataskaitos. Plačiau
LMA tikrojo nario prof. Algirdo Vaclovo Valiulio komandiruotės į Varšuvą ataskaita. Plačiau
LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus mokslinės sekretorės dr. Jadvygos Olechnovičienės komandiruotės į Varšuvą ataskaita. Plačiau
LMA prezidento prof. Valdemaro Razumo komandiruotės į Briuselį ataskaita. Plačiau

Leidyba
XII-oji Baltijos šalių intelektinio bendradarbiavimo konferencijos „Mokslas ir visuomenė“ prorgama ir tezės anglų kalba
Informacinis biuletenis „Lietuvos mokslų akademijos žinios“ 2010 m. Nr. 1 (53). Plačiau
Informacinis biuletenis „Lietuvos mokslų akademijos žinios“ 2010 m. Nr. 2 (54). Plačiau
Bukletas, skirtas Lietuvos mokslų akademijos 70-mečiui. Plačiau
Informacinis biuletenis „Lietuvos mokslų akademijos žinios“ 2011 m. Nr. 1 (55). Plačiau
Informacinis biuletenis „Lietuvos mokslų akademijos žinios“ 2011 m. Nr. 2 (56). Plačiau
Filosofo Arvydo Šliogerio atvira paskaita „Apie lietuviškąjį galvojimą“. Straipsnis interneto svetainėje www.15min.lt. Plačiau
Sustiprinta Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos veikla. Straipsnis dienraštyje „Lietuvos žinios“ (2012 04 14). Plačiau
Vilniuje - Nobelio premijos laureato profesoriaus Roberto Huberio paskaita. Straipsnis dienraštyje „Lietuvos žinios“ (2011 03 04). Plačiau
Mokslų akademijos stiprina veiklas. Straipsnis savaitraštyje „Atgimimas“ (2011 11 11-17). Plačiau
Bukletas, skirtas Lietuvos mokslų akademijos 70-mečiui (anglų k.). Plačiau
Videofilmas, skirtas Lietuvos mokslų akademijos 70-mečiui. Plačiau
Žinių radijo laida. Pašnekovai: Lietuvos mokslų akademijos prezidentas Valdemaras Razumas ir Lietuvos katalikų mokslų akademijos mokslinis sekretorius Arūnas Streikus. Klausyti

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin