5b52ec52ddf730841117c3a0894b7fb4.jpg

Projekto veiklos ataskaita

Išleisti leidiniai:
- Informaciniai leidiniai „Lietuvos mokslų akademijos žinios“:
2012 m. nr. 4 (62). Plačiau
2013 m. nr. 1 (63). Plačiau
2013 m. nr. 2 (64). Plačiau
2013 m. nr. 3 (65). Plačiau
2013 m. nr. 4 (66). Plačiau
2014 m. nr. 1 (67). Plačiau
2014 m. nr. 2 (68). Plačiau
2014 m. nr. 3 (69). Plačiau

- Bukletas „2013 m. Lietuvos mokslo premijos laureatai“. Skaityti
- Parengta Lietuvos mokslų akademijos veiklos viešinimo ir viešinimo kanalų studija. Skaityti
- Informacinis lankstinukas apie Lietuvos mokslų akademiją lietuvių ir anglų kalbomis.
 (lietuvių k.) 
(anglų k.)

Pravesti mokymai:
- 2013 m. kovo-balandžio mėn. LMA Organizacinio skyriaus vyr. specialistė Miglė Datkūnaitė dalyvavo mokymuose, kuriuose sėmėsi žinių, dirbti su programa „Adobe InDesign CS5“. Plačiau
- 2013 m. gegužės mėn. 10 LMA mokslininkų, tyrėjų ir darbuotojų dalyvavo mokymuose „Mokslo žinių komunikacijos kompetencijos ugdymas“. Plačiau
- 2013 m. rugsėjo-lapkričio mėn. LMA Organizacinio skyriaus vyr. specialistė Miglė Datkūnaitė dalyvavo mokymuose „Maketavimas ir grafinis dizainas (Advanced)“. Plačiau

Suorganizuoti renginiai:

- 2013 m. gegužės 15 d. vyko LMA veiklos viešinimo ir viešinimo kanalų studijos pristatymas. Žiūrėti nuotraukas
- 2014 m. kovo 6 d. vyko 2013 m. Lietuvos mokslo premijos laureato diplomų teikimo iškilmės. Žiūrėti nuotraukas

Iš ciklo „Susipažinkime su kandidatais į Lietuvos mokslo premijas“
- 2013 m. lapkričio 27 d. prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė pristatė mokslo darbų ciklą „Pažangių verslo modelių pritaikomumas Lietuvos versle (1998-2012)“ (LMA). Plačiau.
- 2013 m. lapkričio 28 d. dr. Aurelija Žvirblienė pristatė mokslo darbų ciklą „Naujų antikūnų kūrimas, tyrimai ir taikymas imunodiagnostikai“ (LMA). Plačiau.
- 2013 m. gruodžio 5 d. prof. dr. Nijolė Leonora Kašelionienė pristatė mokslo darbų ciklą „Komparatyvizmo aktualumas. Lietuvių ir prancūzų literatūriniai ryšiai (1998-2012)“ (LMA). Plačiau
- 2013 m. gruodžio 6 d. prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis pristatė kartu su dr. Aušra Brazaityte ir dr. Giedre Samuoliene parengtą mokslo darbų ciklą „Augalų fiziologijos tyrimai agronominėms problemoms spręsti (1998-2012)“ (LMA). Plačiau
- 2013 m. gruodžio 6 d. prof. dr. (HP) Arūnas Sverdiolas pristatė mokslo darbų ciklą „Hermeneutinė kultūros filosofija (2002-2012)“ (LMA). Plačiau
- 2013 m. gruodžio 10 d. prof. dr. Rūta Navakauskienė pristatė kartu su dr. Jūrate Savickiene ir dr. Gražina Treigyte parengtą mokslo darbų ciklą „Leukemijos molekulinių žymenų ir terapinių taikinių kompleksiniai tyrimai (1998-2012)“ (LMA). Plačiau
- 2013 m. gruodžio 10 d. dr. Alicija Kupliauskienė pristatė kartu su prof. habil. dr. Pavelu Bogdanovičiumi ir prof. habil. dr. Gediminu Gaigalu parengtą mokslo darbų ciklą „Atomo teorijos metodų plėtra ir taikymai (1998-2012)“ (LMA). Plačiau
- 2013 m. gruodžio 12 d. prof. habil. dr. Robertas Jucevičius pristatė mokslo darbų ciklą „Nacionalinio konkurencingumo didinimas (2000-2012)“ (LMA). Plačiau
- 2013 m. gruodžio 13 d. dr. Rasa Pauliukaitė ir dr. Ramūnas Valiokas pristatė mokslo darbų ciklą „Nanomedžiagų inžinerija tarpdisciplininiams taikymams (1999-2012)“ (LMA). Plačiau
- 2013 m. gruodžio 13 d. dr. Giedrius Sasnauskas, dr. Gintautas Tamulaitis ir dr. Mindaugas Zaremba pristatė mokslo darbų ciklą „Nauji taikiniui specifinių endonukleazių sąveikos su DNR, reguliacijos ir katalizės mechanizmai (2002-2012)“ (LMA). Plačiau
- 2014 m. sausio 7 d. prof. habil. dr. Gvidas Mikelinis (Guido Michelini) pristatė mokslo darbų ciklą „Mažosios Lietuvos giesmynų istorija (2000-2012)“ (LMA). Plačiau
- 2014 m. sausio 7 d. dr. Arūnas Jagminas pristatė mokslo darbų ciklą „Tvarkių nanodarinių elektrocheminė sintezė, charakterizavimas ir taikymų perspektyvos (2000-2012)“ (LMA). Plačiau
- 2014 m. sausio 14 d. prof. habil. dr. Danutė Gailienė pristatė mokslo darbų ciklą „Suicidinis elgesys ir trauminės patirties padariniai bei įveika Lietuvos socialinių transformacijų kontekste (1998-2012)“ (LMA). Plačiau
- 2014 m. sausio 14 d. prof. dr. (HP) Daumantas Čiplys ir doc. dr. Romualdas Rimeika pristatė mokslo darbų ciklą „Paviršinės akustinės bangos plačiatarpiuose puslaidininkiuose ir nanostruktūriniuose dariniuose (1999-2012)“ (LMA). Plačiau
- 2014 m. sausio 15 d. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė pristatė mokslo darbų ciklą „Lietuvos bajorai, visuomenė ir imperija XIX amžiuje (1998-2012)“ (LMA). Plačiau
- 2014 m. sausio 15 d. prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė pristatė mokslo darbų ciklą „Fenomenologiniai lietuvių literatūros tyrimai (1998-2012)“ (LMA). Plačiau
- 2014 m. sausio 16 d. doc. dr. Vygandas Jarutis pristatys kartu su doc. dr. Aidu Matijošiumi ir dr. Virgilijumi Vaičaičiu parengtą mokslo darbų ciklą „Kompleksinių šviesos darinių netiesinės transformacijos (1998-2012)“. (LMA). Plačiau
- 2014 m. sausio 17 d. prof. habil. dr. Algimantas Petras Matusevičius pristatė kartu su Arūnu Rupšiu, prof. habil. dr. Vytautu Špakausku ir šviesaus atminimo prof. habil. dr. Antanu Stankevičiumi parengtą mokslo darbų ciklą „Veterinarinių preparatų kūrimas, jų ikiklinikinis-klinikinis ištyrimas ir gamybos įteisinimas“ (LMA). Plačiau
- 2014 m. sausio 17 d. prof. habil. dr. Sergejus Oleninas pristatė mokslo darbų ciklą „Vandens biologinių invazijų fundamentiniai ir taikomieji tyrimai (1998-2012)“ (LMA). Plačiau
- 2014 m. sausio 17 d. prof. habil. dr. Gintaris Kaklauskas pristatė mokslo darbų ciklą „Inovatyvūs armuoto betono kompozito fizikinio modeliavimo būdai ir jų taikymas skaitiniuose projektavimo metoduose (1998-2012)“ (LMA). Plačiau
- 2014 m. sausio 21 d. prof. dr. (HP) Danguolė Mikulėnienė, prof. dr. (HP) Grasilda Blažienė ir dr. Rolandas Kregždys pristatė šviesaus atminimo habil. dr. Sauliaus Ambrazo mokslo darbų ciklą „Lietuvių kalbos žodžių darybos tyrimai (1998-2010)“ (LMA). Plačiau
- 2014 m. sausio 21 d. prof. habil. dr. Rimvydas Simutis pristatė kartu su prof. habil. dr. Donatu Levišausku ir prof. dr. Vytautu Galvanausku parengtą mokslo darbų ciklą „Pažangūs biotechnologinių procesų modeliavimo, optimizavimo ir valdymo metodai. Kūrimas ir taikymai (1998-2012)“. (LMA). Plačiau
- 2014 m. sausio 22 d. prof. dr. Arminas Ragauskas pristatė kartu su dr. Gediminu Daubariu parengtą mokslo darbų ciklą „Inovacinės neinvazinės technologijos žmogaus smegenų fiziologinių charakteristikų matavimams ir stebėsenai (1998-2012)“ (LMA). Plačiau
- 2014 m. sausio 22 d. prof. habil. dr. Antanas Žiliukas pristatė mokslo darbų ciklą „Konstrukcijų saugos naujų stiprumo, irimo ir stabilumo kriterijų sukūrimas. Teorija ir taikymas (1998-2012)“ (LMA). Plačiau
- 2014 m. sausio 23 d. prof. dr. Gediminas Motuza pristatė mokslo darbų ciklą „Lietuvos kristalinės plutos sandara ir raida (1998-2012)“ (LMA). Plačiau
- 2014 m. sausio 29 d. dr. Saulius Maskeliūnas ir doc. habil. dr. Regimantas Ričardas Pliuškevičius pristatė prof. habil. dr. Stasio Juknos mokslo darbų ciklą „Diskrečių problemų algoritminis ir informacinis sudėtingumas (1998-2012)“ (LMA). Plačiau.
- 2014 m. sausio 29 d. prof. habil. dr. Sigitas Tumkevičius pristatė kartu su prof. habil. dr. Eugenijumi Butkumi parengtą mokslo darbų ciklą „Naujų karbociklinių ir heterociklinių organinių medžiagų sintezės metodų kūrimas, struktūros, savybių tyrimai ir taikymas (1998-2012)“ (LMA). Plačiau.

Kita:
- Parengti ir LMA prezidento įsakymu patvirtinti LMA tvarkos aprašai pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Užsienio komandiruočių ataskaitos:

2013 m. rugpjūčio 23–30 d. LMA tikrojo nario prof. Liudviko Pranevičiaus komandiruotė į tarptautinį simpoziumą „Plazmos chemija“. Balatonalmadis, Vengrija.  
2013 m. spalio 2–6 d. LMA tikrojo nario Aivaro Kareivos komandiruotė į Rumunijos mokslų akademijos Nacionalinį spalvotųjų ir retųjų žemių metalų mokslo ir vystymo institutą. Bukareštas, Rumunija.
2013 m. spalio 11–16 d. LMA viceprezidento prof. Domo Kauno komandiruotė į Vokietijos Lietuvių kultūros instituto suvažiavimą-konferenciją „Donelaitis ir jo epocha“. Lamperthaimas-Hiutenfeldas, Vokietija. 
2013 m. spalio 14–17 d. LMA prezidento prof. Valdemaro Razumo komandiruotė į Armėnijos Nacionalinės mokslų akademijos 70-mečio renginius. Jerevanas, Armėnija.
2014 m. sausio 23–24 d. LMA prezidento prof. Valdemaro Razumo ir Technikos mokslų skyriaus pirmininko prof. Gintauto Žintelio komandiruotė į Baltarusijos nacionalinę mokslų akademiją. Minskas, Baltarusija.
2014 m. vasario 5–8 d. LMA Organizacinio skyriaus vyr. specialisto ryšiams su visuomene dr. Rolando Maskoliūno ir ES SF paramos projektų valdymo grupės projektų vadovės Gretos Tumkevičienės komandiruotė į Varšuvos Koperniko mokslo centrą. Varšuva, Lenkija.
2014 m. vasario 26–28 d. LMA Leidybos skyriaus vadovės Astos Paškevičienės ir redaktorės Zinos Turčinskienės komandiruotė į Estijos mokslų akademiją. Talinas, Estija.
2014 m. kovo 12–13 d. LMA prezidento prof. Valdemaro Razumo ir Organizacinio skyriaus vadovo dr. Andriaus Bernoto komandiruotė į Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizaciją. Ženeva, Šveicarija.
2014 m. kovo 18–22 d. LMA tikrojo nario prof. Aivaro Kareivos komandiruotė į mokslinę konferenciją „REHAB 2014“. Tomaras, Portugalija.   
2014 m. kovo 19–23 d. LMA vyriausiojo mokslinio sekretoriaus prof. Vytauto Basio komandiruotė į konferenciją „Perėjimas į naują visuomenę“. Podgorica, Juodkalnija.   
2014 m. balandžio 8–13 d. LMA tikrojo nario prof. Eugenijaus Norkaus komandiruotė į Ulmo universitetą bendradarbiavimo klausimams aptarti. Ulmas, Vokietija.
2014 m. balandžio 10–13 d. LMA tikrojo nario prof. Eugenijaus Manstavičiaus komandiruotė į 7-ąjį nacionalinį Europos matematikų draugijų prezidentų susitikimą. Stambulas, Turkija.   
2014 m. balandžio 22–27 d. LMA viceprezidento prof. Domo Kauno komandiruotė tarptautinės konferencijos ,,Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“ organizaciniams klausimams aptarti. Berlynas, Vokietija.
2014 m. gegužės 11–14 d. LMA vyriausiojo mokslinio sekretoriaus prof. Vytauto Basio komandiruotė į Europos medicinos akademijų federacijos pavasario sesiją. Bukareštas, Rumunija.
2014 m. gegužės 13 d. LMA Organizacinio skyriaus vyr. specialisto ryšiams su visuomene dr. Rolando Maskoliūno komandiruotė ryšiams užmegzti ir bendriems mokslo projektams aptarti. Briuselis, Belgija.
2014 m. gegužės 21–24 d. LMA ES SF paramos projektų valdymo grupės projektų vadovės Gretos Tumkevičienės ir projektų koordinatoriaus Viliaus Žalio komandiruotė į 25-ąją „Escite“ metinę konferenciją. Haga, Nyderlandų Karalystė.
2014 m. gegužės 25–29 d. LMA tikrojo nario prof. Antano Buračo komandiruotė į 11-ąją tarptautinę akademijų ir universitetinių bendrijų tarptautinio žmogaus teisių tinklo konferenciją. Halė, Vokietija.
2014 m. birželio 23–26 d. LMA tikrojo nario prof. Ramučio Bansevičiaus komandiruotė į tarptautinę konferenciją „ACTUATOR 2014“. Brėmenas, Vokietija.
2014 m. birželio 30 – liepos 3 d. LMA tikrojo nario prof. Juozo Vidmančio Vaitkaus komandiruotė į Glazgo universitetą. Glazgas, Jungtinė Karalystė.
   
   

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin