5b52ec52ddf730841117c3a0894b7fb4.jpg

Susipažinkime su kandidatais į 2016 m. Lietuvos mokslo premijas

2016 m. Lietuvos mokslo premijai nominuoti šie mokslininkai:

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYS

 Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

 1. Egidijus Aleksandravičius. Darbų ciklas „Lietuvos keliai į modernybę: tapatybių kaita ir geokultūrinės ribos (2001–2015)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas.
 2. Rytis Ambrazevičius. Darbų ciklas „Akustikos metodų plėtra muzikos ir kalbos tyrimuose (2002–2015)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas.
 3. Tamara Bairašauskaitė. Darbų ciklas „Lietuvos bajorai, visuomenė ir imperija XIX amžiuje (2001–2015)“. Pateikė Lietuvos istorijos instituto mokslo taryba.
 4. Jūratė Baranova-Rubavičienė. Darbų ciklas „XX amžiaus praktinė filosofija: lyginamieji ir interdisciplininiai tyrimai (2001–2015)“. Pateikė Lietuvos edukologijos universitetas.
 5. Darius Baronas, Stephen C. Rowell. Monografija “The Conversion of Lithuania: from Pagan Barbarians to Late Medieval Christians” / „Lietuvos virsmas: pagonys barbarai tampa vėlyvųjų viduramžių krikščionimis“ (2015). Pateikė Lietuvos istorijos instituto mokslo taryba.
 6. Dalia Emilija Dilytė-Staškevičienė. Darbų ciklas „Kristijono Donelaičio tyrimai (2001–2015)“. Pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
 7. Antanas Goštautas. Darbų ciklas „Sveikatos psichologija ir medicina – mokslo tyrimų, studijų ir įrodymais grindžiamos praktikos integracija sveikatos priežiūros sistemoje (2001–2015)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas.
 8. Olegas Poliakovas. Darbų ciklas „Lietuvių ir kitų indoeuropiečių kalbų santykių tyrimai istorijos ir kultūros kontekste (2001–2015)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 9. Vasilijus Safronovas. Darbų ciklas „Reikšmių sistemų, formavusių istorinę ir erdvinę vaizduotę pietrytiniame Baltijos regione, tyrimai (2008–2015)“. Pateikė Klaipėdos universitetas.
 10. Darius Staliūnas. Darbų ciklas „Rusijos tautinė politika ir tarpetniniai santykiai XIX a. Lietuvoje (2002–2015)“. Pateikė Lietuvos istorijos instituto mokslo taryba.
 11. Laima Šinkūnaitė. Darbų ciklas „Kelionė į Ramybės kalną: Pažaislio kamaldulių vienuolyno dailės ikonologija (2001–2015)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas.

FIZINIŲ MOKSLŲ SRITIS

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

 1. Darius Abramavičius. Darbų ciklas „Dvimatės koherentinės spektroskopijos teorija – kelias į kvantinės dinaminės tomografijos pažinimą (2001–2015)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 2. Roaldas Gadonas, Mangirdas Malinauskas, Mikas Vengris. Darbų ciklas „Erdvėje ir laike koncentruotos šviesos sąveikos su medžiaga: žinios, valdymas, technologijos (2001–2015)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 3. Valdemaras Razumas, Gintaras Valinčius. Darbų ciklas 2D- ir 3D-struktūrų biopanašios savitvarkės sistemos: sintezė, savybių tyrimai ir praktinis pritaikymas (2001–2015)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 4. Mifodijus Sapagovas, Raimondas Čiegis, Artūras Štikonas. Darbų ciklas „Neklasikiniai diferencialiniai uždaviniai ir jų sprendimo metodai (2001–2015)“. Pateikė Vilniaus universitetas.

BIOMEDICINOS IR ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ SRITYS

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai 

 1. Algirdas Augustaitis. Darbų ciklas „Aplinkos veiksnių kompleksiško poveikio miškų būklei ir produktyvumui dėsningumai globalios kaitos sąlygomis (2001–2015)“. Pateikė Aleksandro Stulginskio universitetas.
 2. Kęstutis Strupas, Virgilijus Beiša, Gintaras Simutis. Darbų ciklas „Naujų minimaliai invazinių ir transplantacinių tyrimų bei technikų pilvo chirurgijoje diegimas Lietuvoje (2002–2015)“. Pateikė Vilniaus universitetas.

Eksperimentinės plėtros darbai

 1. Kęstutis Armolaitis, Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė, Vidas Stakėnas, Diana Mizaraitė-Lukminė. Darbų ciklas „Lietuvos miškų biomasės išteklių darnus naudojimas šalies energetinėms reikmėms (2001–2015)“. Pateikė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslo taryba, Lietuvos biomasės energetikos asociacija ,,LITBIOMA“.
 2. Vytautas Basys, Vida Čigriejienė, Nijolė Drazdienė, Gražina Drąsutienė, Arūnas Liubšys, Rūta Nadišauskienė. Darbų ciklas „Lietuvos integruotos perinatalinės medicinos struktūra ir pasiekimų pokyčiai (2001–2015)“. Pateikė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė“, VšĮ „Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė“, VšĮ „Kėdainių ligoninė“, VšĮ „Marijampolės ligoninė“.
 3. Simas Gliožeris, Alfonsas Sigitas Tamošiūnas. Darbų ciklas „Dekoratyvinių augalų veislių kūrimas (2008–2015)“. Pateikė Aleksandro Stulginskio universitetas, LR Žemės ūkio rūmai, VšĮ „Baltijos agroverslo institutas“, UAB „Daigelis“, LR Seimo Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos ūkininkų sąjunga, Vidmanto Matučio ūkininko ūkis.

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITIS

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

 1. Algimantas Bubulis, Vincentas Veikutis. Darbų ciklas „Mechatroninių sistemų indukuojamo poveikio kompleksiniai tyrimai optimizuojant jų galimybes taikyti šiuolaikinėje medicininėje diagnostikoje bei terapijoje (2001–2015)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas.
 2. Rymantas Jonas Kažys, Liudas Mažeika. Darbų ciklas „Ultragarsinės matavimo, stebėsenos ir diagnostikos technologijos ekstremalioms sąlygoms (2001–2015)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas.
 3. Linas Mažutis. Darbų ciklas „Pavienių ląstelių ir molekulių tyrimai panaudojant mikroskysčių technologijas (2005–2015)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 4. Ipolitas Židonis. Monografija „ZI metodas konstrukcinių elementų įtempių–deformacijų būvio parametrams apskaičiuoti“ (2015). Pateikė Šiaulių universiteto senatas.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin