5b52ec52ddf730841117c3a0894b7fb4.jpg

2011-2012 m. projekto veiklos ataskaita

- 2011 m. lapkričio 9 d. 10 val.  seminaras „Mokslo žurnalų leidybos aspektai: citavimas ir plagijavimas”.
- Vykdoma mokslo straipsnių, pretenduojančių patekti į leidinius, originalumo ir autorystės patikra, naudojant Cross Check paslaugą. Sukurta vartotojo aplinka ir prieiga atsakingiems už patikrą asmenims. Atlikta 252 mokslo žurnalų straipsnių patikra.
- Atliktas numatytas kasmetinis leidinių ekspertinis vertinimas. Vertinimo komisija iš šešių ekspertų sukūrė vertinimo metodiką ir patikrino devynis projekte dalyvaujančius leidinius. Iš vertintų leidinių nei vienas nebuvo atmestas kaip netinkamas.
- Viešinant projektą laikraštyje “Lietuvos žinios” patalpintas straipsnis “Mokslo leidiniams - aukščiausi kokybės standartai”. Straipsnyje trumpai pristatomas projektas ir apibendrinami per metus pasiekti rezultatai. Skaityti straipsnį

- 2012 m.  birželio mėn. įvyko planinė Europos struktūrinių fondų agentūros patikra. Pagal visus tikrinimo parametrus projekto vykdymas ir administravimas buvo įvertintas labai gerai.

- 2012 m. lapkričio mėn. įvyko apskritojo stalo diskusija „Mokslo žurnalų leidyba: plagijavimo prevencija ir leidybos etika“. Diskusijoje dalyvavo mokslo žurnalų redaktoriai, redkolegijų nariai. Buvo diskutuojama plagijavimo prevencijai skirtos CrossCheck sistemos naudojimo klausimais. Savo patirtimi pasidalino LMA vykdomame projekte „Periodinių mokslo leidinių leidyba“ dalyvaujantys ir sistemą naudojantys redaktoriai.  
- Nuo projekto pradžios išleista 199 mokslo žurnalų numeriai ir įsisavinta 42% projektui skirtų Europos struktūrinių fondų lėšų.
- Toliau vykdoma mokslo straipsnių, pretenduojančių patekti į leidinius, originalumo ir autorystės patikra, naudojant CrossCheck paslaugą, kuri yra nemokama. Iki 2012 m pabaigos atlikta 404 straipsnių patikra.

Projekto „Periodinių mokslo leidinių leidyba“ ataskaita

Projekto partneriai:
1. Gamtos tyrimų centras (1 leidinys)
2. Klaipėdos universitetas (1 leidinys)
3. Kauno technologijos universitetas (8 leidiniai)
4. Lietuvos katalikų mokslo akademija (1 leidinys)
5. Lietuvos sporto universitetas (1 leidinys)
6. Lietuvos muzikos ir teatro akademija (1 leidinys)
7. Lietuvos edukologijos universitetas (1 leidinys)
8. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (1 leidinys)
9. Mykolo Romerio universitetas (3 leidiniai)
10.Šiaulių universitetas (3 leidiniai)
11. Vilniaus universitetas (11 leidinių)
12. Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Crosscheck paslauga)
13. Vytauto Didžiojo universitetas (4 leidiniai)
14. Viešojo administravimo lavinimo asociacija (1 leidinys)
Lietuvos mokslų akademija leidžia 11 projektinių leidinių.

Finansavimas buvo skirtas 47 visų mokslo sričių periodiniams leidiniams: 5 biomedicinos mokslų, 8 fizinių mokslų, 14 humanitarinių, 15 socialinių mokslų ir 5 technologijos mokslų žurnalams. Per projekto vykdymo laikotarpį numatyta išleisti 530 numerių, jau išleista 479 numeriai. Leidiniai leidžiami laikantis numatytų apimčių (spaudos lankų). Įsisavinta 85 % projektui skirtų Europos struktūrinių fondų lėšų. Pagal projekto sąlygas kiekvienas partneris įsipareigojo prisidėti nuosavu indėliu (5 arba 30 proc. nuo skirto finansavimo). Dauguma partnerių jau padengė visą nuosavą indėlį.

Projekto partneris VGTU atlieka mokslo straipsnių, pretenduojančių patekti į leidinius, originalumo ir autorystės patikrą, naudojant CrossCheck paslaugą. Sukurta vartotojo aplinka ir prieiga atsakingiems už patikrą asmenims. Tikrinama po 2 straipsnius iš kiekvieno numerio (iš viso 1060 straipsnių). Per projekto įgyvendinimo metus jau patikrinta 868 straipsniai.

Siekiant, kad periodiniai mokslo leidiniai būtų aukščiausio mokslinio lygio ir atitiktų jiems keliamus reikalavimus, šešių ekspertų vertinimo komisija atlieka kruopščią kasmetinę leidinių patikrą. Numatyta patikrinti ne mažiau 20 proc. projekte dalyvaujančių žurnalų. Jau atliktos 3 patikros. Jos buvo atliekamos pagal ekspertų parengtą Periodinių leidinių vertinimo metodiką, suformuluotą klausimyną leidinių redkolegijų vadovams.
Leidiniai vertinti balais: aukščiausias vertinimas - 30 balų, minimali balų suma ataskaitai priimti ir patvirtinti - 15. Buvo ekspertuoti 26 (daugiau negu 50 proc.) projekte dalyvaujantys leidiniai (101 numeris).

Nemaža dalis projekte dalyvaujančių žurnalų (apie 30 proc.) yra įtraukti į Web of Science-citavimo informacijos duomenų bazę, kai kurie iš jų turi aukštus citavimo rodiklius (Lithuanian Mathematical Journal, Transformations in Business and Economics (VU), Lithuanian Journal of Physics (LMA), Baltica (GTC), Medžiagotyra (KTU)). Likusieji leidiniai su nedidelėm išimtim taip pat įtraukti į kelias tarptautines duomenų bazes: EBSCO, SCOPUS, CEEOL ir kt.

Periodinių mokslo leidinių projektui pasibaigus

Lietuvos mokslų akademija su partneriais: Gamtos tyrimų centru, Klaipėdos universitetu, Kauno technologijos universitetu, Lietuvos katalikų mokslo akademija, Lietuvos sporto universitetu, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos edukologijos universitetu, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru, Mykolo Romerio universitetu, Šiaulių universitetu, Vilniaus universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Viešojo administravimo lavinimo asociacija sėkmingai baigė vykdyti Europos Socialinio Fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. finansuojamą projektą “Periodinių mokslo leidinių leidyba”. Projekto tikslas  skatinti mokslo rezultatų sklaidą Lietuvoje ir už jos ribų, pasitelkiant mokslo periodikos leidybą. Bendra projekto vertė: 4 450262,89 Lt. Finansavimas buvo skirtas 47 visų mokslo sričių periodiniams leidiniams: 5 biomedicinos mokslų, 8 fizinių mokslų, 14 humanitarinių, 15 socialinių mokslų ir 5 technologijos mokslų žurnalams. Leidiniai buvo leidžiami laikantis numatytų apimčių (spaudos lankų). Pagal projekto sąlygas kiekvienas partneris įsipareigojo ir privalėjo dalį žurnalo leidybos išlaidų apmokėti savi lėšomis (5 arba 30 proc. nuo skirto finansavimo). Per projekto vykdymo laikotarpį numatyta išleisti 530 numerių, išleista 525 numeriai. Įsisavinta 95 % projektui skirtų Europos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto partneris VGTU, naudodamas CrossCheck paslaugą, atliko mokslo straipsnių, pretenduojančių patekti į leidinius, originalumo ir autorystės patikrą. Sukūrus vartotojo prieigą atsakingiems už patikrą asmenims, buvo tikrinama po 2 straipsnius iš kiekvieno numerio. Per projekto įgyvendinimo metus  patikrinta 1060 straipsnių.

Siekiant, kad periodiniai mokslo leidiniai būtų aukščiausio mokslinio lygio ir atitiktų jiems keliamus reikalavimus, šešių ekspertų vertinimo komisija atliko kruopščią kasmetinę leidinių patikrą. Pagal ekspertų parengtą Periodinių leidinių vertinimo metodiką ir suformuluotą klausimyną leidinių redkolegijų vadovams, buvo atliktos trys projekte dalyvaujančių žurnalų patikros. Leidiniai vertinti balais: aukščiausias vertinimas - 30 balų, minimali balų suma ataskaitai priimti ir patvirtinti - 15. Buvo ekspertuoti 26 (daugiau negu 50 proc.) projekte dalyvaujantys leidiniai (101 numeris).

Nemaža dalis projekte dalyvaujančių žurnalų (apie 30 proc.) yra įtraukti į Web of Science-citavimo informacijos duomenų bazę, kai kurie iš jų turi aukštus citavimo rodiklius (Lithuanian Mathematical Journal, Transformations in Business and Economics (VU), Lithuanian Journal of Physics (LMA), Baltica (GTC), Medžiagotyra (KTU)). Likusieji leidiniai su nedidelėm išimtim taip pat įtraukti į kelias tarptautines duomenų bazes: EBSCO, SCOPUS, CEEOL ir kt.

Deja, buvo ir trūkumų, iš kurių paminėtini šie: nematyti ženklesnių pastangų platinant žurnalus užsienyje, ne visi leidiniai turi atskiras internetines svetaines, pastebima tendencija “išpūsti” redkolegijų sudėtį, kuomet nėra aiškus realus redkolegijos narių indėlis rengiant žurnalo numerius, leidiniuose daugiausia publikuojami žurnalą leidžiančios institucijos mokslininkų straipsniai.

2012 m. įgyvendinančioji institucija atliko projekto patikrą vietoje. Projekto įgyvendinimas buvo įvertintas teigiamai.

Parengė: Periodinių mokslo leidinių leidybos projekto vadybininkė Valerija Paškauskienė

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin