LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Razumas Valdemaras


El. paštas: v.razumas@lma.lt

GYVENIMO IR MOKSLINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS (CV)

 Prof. habil. dr. Valdemaras RAZUMAS, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas, Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius, tel.: (8-5) 2613651; faks.: (8-5)2618464, el. paštas: v.razumas@lma.lt, LMA svetainė: http://lma.lt

VU Biochemijos instituto Bioanalizės skyriaus vyriaus. m. d. , VU Biochemijos institutas, Saulėtekio al. 7, LT-10257 Vilnius, tel.: (8-5) 2234382; el. paštas: Valdemaras.Razumas@bchi.vu.lt, Biochemijos instituto svetainė: http://www.bchi.lt

Gimimo data ir vieta: 1955 m. liepos 17 d., Klaipėda, Lietuva
Pilietybė: Lietuvos pilietis
Šeimyninė padėtis: vedęs, trys vaikai
Išsilavinimas: 1978 m. Vilniaus universiteto Chemijos fakultetas, chemikas, dėstytojas

1981 m. Maskvos valstybinis universitetas, chemijos mokslų kandidatas, tema: „Katalizinės elektrono pernašos sistemos hidrolazių pagrindu.“, vadovas: prof. habil. dr. Juozas Kulys, LMA tikrasis narys.

1990 m. Maskvos valstybinis universitetas, chemijos mokslų daktaras (habil. dr.), tema: „Baltyminių molekulių struktūra ir funkcionavimas fazių riboje elektrodas/elektrolitas.“

Darbinė veikla, pareigos, vardai:
1978–1980 Fermentų chemijos sektorius, chemikas-inžinierius, LMA Biochemijos institutas
1980–1983 Fermentų chemijos laboratorija, jaun. mokslinis bendradarbis, LMA Biochemijos institutas
1983–1985 Fermentų chemijos laboratorija, vyresn. mokslinis bendradarbis, LMA Biochemijos institutas
1985–1992 Bioelektrochemijos sektorius, vadovas, Fermentų chemijos laboratorija, Biochemijos institutas
1992–2004 Biochemijos institutas, direktorius, Bioelektrochemijos sektoriaus (nuo 1999 m.  Bioelektrochemijos ir bioenergetikos laboratorijos, nuo 2002 m. Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyriaus) vedėjas
1993 m. Vytauto Didžiojo universitetas, profesorius
1994–2000 Lietuvos mokslų akademija, narys ekspertas
1996– 2014 Vytauto Didžiojo universitetas, Senato narys
1997–1999 Valstybinių mokslo institutų direktorių konferencijos pirmininko pavaduotojas
1999–2001 Valstybinių mokslo institutų direktorių konferencijos pirmininkas
1999–2002 Lietuvos mokslo premijų komitetas, Fizinių mokslų sekcijos narys
2000 m.  Lietuvos mokslų akademija, narys korespondentas
2001–2002 Valstybinių mokslo institutų direktorių konferencijos pirmininko pavaduotojas
2002–2006 Europos Komisija, Generalinis mokslinių tyrimų direktoratas, Lietuvos atstovas, ES 6BP specialiosios programos „Gyvybės mokslai, genomika ir biotechnologijos sveikatos apsaugai“ komitetas
2003–2006 Lietuvos mokslo premijų komitetas, pirmininko pavaduotojas
2
004–2009 Biochemijos institutas, Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyriaus vedėjas
2005–2009 Europos mokslo fondas, Fizikinių ir inžinerinių mokslų nuolatinės komisijos narys
2005–2009 Lietuvos mokslų akademija, mokslinis sekretorius, MFChM skyriaus pirmininkas
2006 m. Lietuvos mokslų akademija, tikrasis narys
2007–2011 Europos Komisija, Generalinis mokslinių tyrimų direktoratas, Lietuvos ekspertas, ES 7BP specialiosios programos „Idėjos“ komitetas
2008– 2011 Kauno technologijos universitetas, Tarybos narys
2009– iki šiol VU Biochemijos institutas, Bioanalizės skyriaus vyriaus. mokslo darbuotojas
2009– iki šiol Lietuvos mokslų akademija, prezidentas
2009– iki šiol LR Švietimo ir mokslo ministerija, Aukštojo mokslo tarybos narys
2009– 2014 Vilniaus universitetas, Senato narys
2009– 2016 Lietuvos mokslo premijų komisija, pirmininkas
2010– iki šiol Lietuvos mokslo taryba, valdybos narys
2013– iki šiol LR Švietimo ir mokslo ministerija, Kolegijos narys
2013– iki šiol Ministro Pirmininko vadovaujama Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginė taryba, narys
2013– iki šiol LR Švietimo ir mokslo ministerija, Aukštojo mokslo taryba, pirmininkas
2014– iki šiol LR Prezidento skirta Valstybės apdovanojimų taryba, narys
2016– Moldovos Respublikos Garbės konsulas Lietuvoje

Apdovanojimai:
1987 m. Lietuvos Valstybinės premijos laureatas (už mokslinių darbų ciklą tema: „Organinių junginių bioelektrokatalizė“; kartu su prof. habil. dr. Juozu Kuliu, LMA tikrasis narys).

2007 m. Lietuvos Respublikos Prezidento 2007-01-08 dekretu Nr. 1k-868 apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.

2015 m. išrinktas Latvijos mokslų akademijos užsienio nariu.

Moksliniai interesai:
Biomolekulių fizikinė chemija: biomolekulių struktūra ir funkcionavimas homogeninėje terpėje ir fazių riboje; lipidų polimorfizmas ir biomembranų modeliai; biomolekulių, biologinių ir dirbtinių viršmolekulinių struktūrų bei jų modelių elektrochemija ir spektroskopija; biokatalizatorių imobilizacija; elektrocheminiai biojutikliai ir jų veikimo matematinis modeliavimas.

Mokslinės publikacijos ir kita svarbi informacija:

Kartu su prof. J. Kuliu tyrimai yra apibendrinti monografijose Biokatalizė organinių junginių elektrochemijoje (Vilnius: Mokslas, 1983, rusų kalba) ir Bioamperometrija (Vilnius: Mokslas, 1986, rusų kalba). Leidyklos „Springer“ kvietimu 2000 m. jis buvo knygos Progress in Colloid and Polymer Science - Surface and Colloid Science (ISBN 3-540-67814-X) redaktoriumi. Nuo 2004 m. jo vadovaujamas skyrius Biochemijos institute vykdė ES 6-osios bendrosios programos projektą „Saviindikuojančios biologinės nanosistemos vienos biomolekulės veikimo mechanizmo tyrimui ir valdymui“ (partneriai: Belgijos, Danijos, Jungtinės Karalystės, Olandijos, Švedijos ir Vokietijos mokslo ir studijų institucijos bei verslo įmonės). Kompanijos „Procter & Gamble“ ir leidyklos „CRC Press Taylor & Francis Group“ pasiūlymu parašė dalį 2005 m. išleistos knygos Biocontinuous Liquid Crystals (ISBN 1-57444-449-2, Boca Raton, USA: CRC Press Taylor & Francis Group, Eds.: M. L. Lynch and P. T. Spicer, Chapter 7, p. 169-211). Paskelbta per 180 mokslinių darbų, tarp kurių 7 išradimai (1 tarptautinis patentas). Didelė dalis mokslinių straipsnių paskelbti ypač aukšto prestižo tarptautiniuose mokslo žurnaluose: Analytical Chemistry, Journal of Physical Chemistry, Langmuir, Biosensors & Bioelectronics, Tetrahedron Letters, Analytical Biochemistry ir kt. Laikotarpiu 2001-2015 metai tyrimų rezultatai pristatyti 15-oje tarptautinių ir nacionalinių konferencijų. Per paskutinius 20 metų Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėje registruoti 66 moksliniai straipsniai, kurių didžioji dauguma publikuoti žurnaluose su citavimo rodikliu. Šios publikacijos nuo 1995 m. iki 2016 m. cituotos 1356 kartus (be savicitavimų-1238 kartus, h-indeksas 21). Nuo 1987 m. daug kartų stažuotasi ir dirbta pagal sutartis Linčiopingo ir Lundo (Švedija), Tiubingeno (Vokietija) universitetuose.

Paskutinių 5 metų straipsniai mokslo leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo rodiklį duomenų bazėje Thomson Reuters Web of Science:

  1. Audrius Misiūnas, Gediminas Niaura, Justas Barauskas, Rolandas Meškys, Rasa Rutkienė, Valdemaras Razumas and Tommy Nylander. Horse heart cytochrome c entrapped into the hydrated liquid-crystalline phases of phytantriol: X-ray diffraction and Raman spectroscopic characterization // Journal of Colloid and Interface Science ISSN 0021-9797. Elsevier, 2012, t. 378, p. 232-240.
  2.  Marytė Kažemėkaitė, Zita Talaikytė, Eugenijus Butkus and Valdemaras Razumas. Synthesis and enzymatic resolution of methyl ferrocenylpentanoate using Thermomyces lanuginosus lipase for construction of ferrocene alkyl thiols // Chemija ISSN 0235-7216. Lietuvos mokslų akademija, 2014, t. 25, Nr. 2, p. 119-124.
  3. Julija Razumiene, Edita Cirbaite, Valdemaras Razumas and Valdas Laurinavicius. New mediators for biosensors based on PQQ-dependent alcohol dehydrogenase. // Sensors and Actuators B: Chemical ISSN 0925-4005. Elsevier, 2015, t. 207, p. 1019-1025.
  4. Mantas Puida, Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė, Feliksas Ivanauskas, Valdemaras Razumas, Julija Razumienė and Ieva Šakinytė. Glucose sensor based on nanostructured carbon electrode with immobilized PQQ-containing glucose dehydrogenase: Construction, experimental study and mathematical modeling. // Nonlinear Analysis: Modelling and Control ISSN 1392-5113. Vilnius University, 2016, t. 21(5), p. 702-715.  

Vilnius, 2017-01-04, V. Razumas

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas